Użytkownik AAC

Użytkownik AAC to osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN), która do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami komunikacyjnymi wykorzystuje wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC) (Porter, 2019).

Potrzeby w zakresie AAC poszczególnych medical imaging użytkowników AAC mogą znacząco się różnić oraz zmieniać w czasie (ASHA, b.d.).


https://www.asha.org/practice-portal/professional-issues/augmentative-and-alternative-communication/#collapse_1

Słownik podstawowych pojęć