ALTERNATYWNE METODY DOSTĘPU

Alternatywne metody dostępu są szansą dla osób, które nie mają możliwości efektywnego wykorzystania dostępu bezpośredniego, bez konieczności ograniczania dostępu do ilości słów.
Są odpowiedzią na indywidualne potrzeby osób z mniejszymi możliwościami ruchowymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Są również rozwiązaniem dla tych osób, które potrzebują bardzo rozbudowanych systemów językowych, a nie mają możliwości wykorzystywania urządzeń technologii wspomagającej (AT). 

Alternatywne metody dostępu wymagają jednak wykorzystania kompensacyjnych strategii operacyjnych i wyższych umiejętności partnera komunikacyjnego tak, aby uniknąć zarówno załamań komunikacyjnych, jak również zminimalizować wpływ partnera na treść przekazywanych komunikatów (Porter, 2019).

Alternatywne metody dostępu obejmują:

 1. Odczepianie i pokazywanie symboli
 2. Wskazywanie wzrokiem
 3. Skanowanie:
  1.  wzrokowe 
  2. wzrokowo- słuchowe 
  3. słuchowe 
 4. Dostęp łączony
  1. bezpośredni + skanowanie 
  2. wzrokiem + skanowanie
 5. Kodowanie 
  1. Kolorem
  2. Pełne (Porter, 2019)

METODY BEZPOŚREDNIEMETODY ALTERNATYWNE
Bardziej efektywne.

·       Mniejsze obciążenie pamięci roboczej użytkownika AAC i partnera komunikacyjnego.


·       Mogą być wykorzystywane zarówno na pomocach niskiej jak i wysokiej technologii.

·       Wymagają bardziej precyzyjnych i dokładnych ruchów.

·       Istnieje bezpośredni związek między ruchem a komunikatem.

·       Wymagają wysokich kompetencji i możliwości wzrokowych i słuchowych.
 Mniej efektywne.

·       Większy ciężar spoczywa na pamięci roboczej użytkownika AAC i partnera komunikacyjnego.

·Mogą być wykorzystywane zarówno na pomocach niskiej jak i wysokiej technologii.

·       Wymagają mniejszej kontroli i niższych umiejętności w zakresie motoryki małej.


·       Wymagają kroków pośrednich między ruchem a komunikatem (dodatkowe umiejętności operacyjne).

·       Mogą być wykorzystywana przez osoby ze znacznymi trudnościami wzrokowymi i słuchowymi.

Porter, G. (2019). Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books, Advanced Workshop.

Książka do komunikacji-metody dostępu