DOSTĘP ŁĄCZONY

Dostęp łączony polega na wykorzystaniu do operowania książką jednocześnie dwóch metod dostępu:

  1. Wskazywania wzrokiem/ ręką sekcji lub kolumny.
  2. i skanowania wzrokowego lub wzrokowo-słuchowego kolumn/rzędów/elementów w obrębie kolumny.
    (Porter, 2019).

Wykorzystanie dostępu  łączonego:
– przyspiesza komunikację,
– zmniejsza ilość ruchów koniecznych do wykonania przez Użytkownika AAC,
-zmniejsza gabaryt indywidualnej pomocy komunikacyjnej.

Ta metoda dostępu dedykowana jest osobom o bardzo dobrej percepcji wzrokowej, które są w stanie bezpośrednio, lub wzrokiem wskazać małą ilość elementów, a ich potrzeby językowe i komunikacyjne są znacznie wyższe.

W książkach na dostęp łączony słowa muszą być organizowane w mniejsze grupy np.:
-zbliżone znaczeniowo,
-wg części mowy,
-w kolejności alfabetycznej.


Książka z dostępem łączonym do wskazywania ręką.

Myśląc o takiej metodzie dostępu należy jednak upewnić się, czy po zgrupowaniu symboli Użytkownik na pewno poradzi sobie wzrokowo z ich rozróżnianiem ze względu na ich wielkość i bliskość położenia.

Książka z dostępem łączonym do wskazywania wzrokiem.

Porter, G (2019) Pragmatic Organization Dynamic Display Communication Books, Advanced Workshop

Książka do komunikacji-metody dostępu