KOLUMNA OPERACYJNA

Osoba korzystająca ze skanowania jest w pełni zależna od partnera komunikacyjnego jeśli chodzi o operowanie książką- łączenie słów, przewracanie stron itd.

Aby ujednolicić sposób posługiwania się książką przez różnych partnerów i zapewnić autonomię tworzenia komunikatów, każda książka do skanowania wzorkowego  musi posiadać kolumnę operacyjną, na którą składają się komunikaty:

  1. Pomyłka,
  2. Chcę jeszcze jedno słowo z tej strony,
  3. Idź do kategorii* (o ile książka ma kategorie),
  4. Powrót do głównej,
  5. To wszystko co mam do powiedzenia. (Burkhart, 2012).

Przykładowa kolumna operacyjna.

Taki układ słów w kolumnie operacyjnej nie jest bynajmniej przypadkowy i  sprzyja efektywności komunikacji minimalizując ryzyko załamań komunikacyjnych (Porter, 2019).

Bardzo szybko dostępna możliwość zasugerowania pomyłki pozwala od razu zweryfikować odczytaną treść komunikatu i uniknąć dalszych nieporozumień.  

Połączenie dwóch lub więcej słów w przypadku skanowania wymaga od Użytkownika AAC dania partnerowi komunikacyjnemu jasnej instrukcji, że ma zacząć skanować jeszcze raz. Dlatego w kolumnie operacyjnej pojawia się komunikat „chcę jeszcze jedno słowo z tej strony”.

Potrzeba użycia kolejnego słowa z tej samej tablicy jest bardziej prawdopodobna i częstsza niż użycie słowa z innej kategorii, dlatego przejście do spisu kategorii w książce zajmuje trzecie miejsce w kolumnie operacyjnej, przed instrukcją powrotu do strony głównej.

Ostatnia komenda to stwierdzenie, że osoba nie ma już nic więcej do powiedzenia, czyli danie znać partnerowi komunikacyjnemu, że powinien zakończyć skanowanie.

Burkhart, L., (2012) “Light Tech” Communication part 1 Partner-Assisted Scanning: yes/no, 7th World Rett Syndrome Congress Education and Awareness Conference,

Burkhart, L., (2012) “Light Tech” Communication part 2 – The Power of PODD: Autonomous Communication for Beginning Communicators, 7th World Rett Syndrome Congress Education and Awareness Conference,

Książka do komunikacji-metody dostępu