CZY UŻYTKOWNIKÓW AAC MOŻNA UCZYĆ CZYTANIA I PISANIA?

„Każda osoba niezależnie od stopnia i rodzaju doświadczanych trudności powinna być uczona czytania i pisania.” (Literacy Bill of Right)

 „Alfabet to jedyny na tyle elastyczny zestaw symboli, że pozwala zakomunikować dokładnie to co się chce, kiedy się chce, komu się chce, czyli komunikować się autonomicznie!” (Erickson, Koppenhaver, 2019) Tak więc tylko umiejętność pisania zapewnia Użytkownikom AAC pełną autonomię komunikacyjną (Porter, 2019).

NAUKA CZYTANIA I PISANIA TO PODSTAWOWE PRAWO KAŻDEGO CZŁOWIEKA!

KAŻDEGO!

Każdego, czyli także osób z autyzmem.

Każdego, z zatem osób z mózgowym porażeniem czy zespołem genetycznym.

Każdego, czyli także tego, który nie weźmie tradycyjnego długopisu do ręki, bo nie ma takich możliwości ruchowych. 

Każdego więc także tego, który może niezależnie tylko mrugnąć, wykonać jeden drobny gest- sygnał potwierdzenia do skanowania.

Każdego, a więc dotyczy także osób, które nie widzą lub mają korowe zaburzenia widzenia.

Każdego, niezależnie od jego możliwości i intelektualnych.

Czytania i pisania za pomocą liter można uczyć na różne sposoby.

To, że tradycyjne „pisanie szlaczków a potem literek” w przypadku sporej grupy użytkowników AAC nie wchodzi w rachubę, nie oznacza, że nie mogą się oni nauczyć pisać, ale za pomocą dostosowanych do ich możliwości i potrzeb alternatywnych długopisów.

Pamiętajmy!

Jeśli „tradycyjne” metody nauki czytania i pisania nie są skuteczne, to wcale nie znaczy, że dana osoba nigdy się tego nie nauczy, bo jest zbyt… (wstaw dowolne: niepełnosprawna, porażona, niewidoma, nisko funkcjonująca etc.).

Oznacza to tylko i wyłącznie, że trzeba szukać INNYCH bardziej dostoswanych metod i strategii!

Każda osoba uczy się tego, czego jest uczona!

Jeśli to My nie podejmiemy prób uczenia, nie zapewnimy dostępu do dostosowanych narzędzi, czasu, doświadczeń i wsparcia to faktycznie, użytkownicy AAC nigdy nie nauczą się czytania i pisania. Ale nie dlatego, że nie mają takich możliwości poznawczych. Ale dlatego, że to my nie podjęliśmy próby!

Erickson, K., Koppenhaver, D., (2019) Comprehensive Literacy for All. Teaching Students with Sagnificant Disiabilities to Read and Write, Paul.H. Brookes Publishing Co.

Porter, G (2019) Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books, Advanced WorkshopPorter, G (2019) Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books, Advanced Workshop

Nauka czytania i pisania