KONWENCJONALNA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Konwencjonalna nauka czytania i pisania to taki zestaw aktywności i doświadczeń z tekstem pisanymi i czytanym, oraz osobami potrafiącymi czytać i pisać, które umożliwią osobie z CCN opanowanie tych umiejętności (zarówno jeśli chodzi o formę, treść i cel użycia)  na poziomie odpowiadającym typowym standardom dla danego wieku (Koppenhaver, 2000). 

Tak więc w konwencjonalnej nauce czytania i pisania pracujemy nad zintegrowaniem różnych umiejętności bazowych aby móc niezależnie konstruować teksty pisane, które zostaną zinterpretowane przez osobę czytającą zgodnie z intencją autora. (Koppenhaver, 2000). 

Konwencjonalne i typowe pisanie (w oparciu o literowanie) odgrywa kluczową rolę w budowaniu autonomii użytkowników AAC, gdyż umożliwia im powiedzenie dokładnie tego co chcą. Często obserwuje się również, że spora grupa użytkowników AAC woli pisać (nawet z błędami) niż posługiwać się symbolami, gdyż mimo iż jest to wolniejsze, umożliwia znacznie bardziej precyzyjne przekazanie własnych myśli. 

Konwencjonalne pisanie, oprócz literowania, w odniesieniu do użytkowników AAC obejmuje również łączenie symboli i literowania oraz wykorzystanie predykcji. Podobnie jak budowanie umiejętności komunikacyjnych, nauka pisania opiera się o modelowanie i przekaz wspomagany w równym stopniu co o typowe aktywności i ćwiczenia edukacyjne, na które składa się czytanie ze zrozumieniem, niezależne czytanie, pisanie, analiza i synteza słów. 

Co więcej, umiejętność czytania i pisania stanowi również szansę i przespustkę do zdobywania wiedzy o świecie w typowy sposób i za pomocą typowych środków (strony internetowe, gazety, podręczniki etc.). Badania Excerpt from Literacy in Individuals with Severe Disabilities  wskazują również na bardzo silny związek między umiejętnością czytania i pisania a edukacją, determinacją, zatrudnieniem, jakością życia i subiektywnym z niego zadowoleniem.

Erickson, K. A., Koppenhaver, D. A., Cunningham, J. W. (2017) Comprehensive reading intervetnion in augmentative communication. [w:] McCauley, E. J., Fey, M. E., Gillam, R. B. Treatment of language disorders in children (2nd ed. 275-308) Baltimore, MD: Paul H. Brookers Publishing Co. 

Koppenhaver, D. A., (2000) Literacy in AAC: What should be written on the envelope we puch? Augumentative and Alternative Communication, 16, 270-279.

Erickson, D.A., Koppenhaver, D. A (2003) Natural Emergent Literacy Supports for Preschoolers with Autism and Severe Communication Impairments, 23(4):283-292, Topics in Language Disorders

May,L., Byers- Heinlein, K., Gervain, J., Werker, J. F., (2011), Languge and the newborn brain: Does prenatal language exeprience shape the neonae neural respone to speech? Frontiers in the Psychology, 2 (article, 222), 1-9

Moon,C., Lagercrantz, H., Kuhl, P.K. (2013), Language experienced in utero affects vowel perception after birth: A two-country study. Acta Paediatrica, 102, 156-160.

National Early LIteracy Panel (2008), Developing early literacy: Report of The National Rearly Literacy Panel, Washington, DC: National Institute for Literacy

Sturm, J. M., Cali, K.,  Nelson, N.W., Staskowski, M., (2012) The Developmental Writing Scale A New Progress Monitoring Tool for Beginning Writers, Top Lang Disorders, 32, (4), 297–318,

Teale, W. H., Sulzby, E. (1986). Emergent literacy: Writing and reading. Norwood, NJ: Albex Publishing Corp.

http://literacyforallinstruction.ca/

http://www.asha.org/NJC/Literacy-in-Individuals-With-Severe-Disabilities

Nauka czytania i pisania