NIE ROZUMIESZ MNIE! NIE ROZUMIEM!JAK RADZIĆ SOBIE Z ZAŁAMANIAMI KOMUNIKACJI?

Aby dobrać odpowiednie do potrzeb konkretnego Użytkownika AAC słownictwo strategiczne, należy przede wszystkim:

1. Zastanowić się, w jakich sytuacjach najczęściej zdarzają się niepowodzenia komunikacyjne i załamania rozmowy.

2. Wybrać dwa lub więcej komunikatów, które pozwolą poradzić sobie w przyszłości z analogiczną sytuacją.

Ważne jest,  aby nie była to tylko jedna strategia, by w sytuacji, gdy okaże się ona nieefektywna,
Użytkownik AAC miał dostępną alternatywną strategię naprawczą.

3. Konieczne jest modelowania użycia strategii naprawczych, w naturalnych sytuacjach, w sposób społecznie akceptowany i wystarczająco jasny dla partnerów komunikacyjnych.

4. W procesie uczenia kompetencji strategicznych należy przygotować partnerów komunikacyjnych do tego, jak zachować się w danej sytuacji, aby w przypadku zaistnienia załamania komunikacyjnego odpowiedzieli właściwie na podejmowane przez Użytkownika AAC próby naprawienia rozmowy.

5. Należy stale monitorować użycie strategii naprawczych i dodawać nowe, kiedy tylko  zaistnieje taka potrzeba (Halle i in. 2004).

PRZYCZYNA STRATEGIA NAPRAWCZA

ŚRODOWISKOZbyt głośne otoczenie, w którym komunikator nie jest słyszalny dla partnera.Stań bliżej./Pogłośnij mi komunikator./Wyjdźmy stąd, to pogadamy.
PARTNER KOMUNIKACYJNYNiezauważenie komunikatu przekazywanego inną modalnością. Patrz gdzie patrzę./ Pokazałam oczami./ Pokazałem gestem./ Skup się!
WYPOWIEDŹ UŻYTKOWNIKA AACBrak kluczowego słowa.  Zbyt wiele prób naprawy.Dodam jeszcze jedno ważne słowo./ Dam Ci podpowiedź./ Domyśl się./ Zgadnij a potem mi zamodeluj. Pogubiłem się, zacznę jeszcze raz./ Zaplątałem się, zacznę od nowa./ Eh… spróbuję jeszcze raz.

Tak więc analizując sytuację, w której wypowiedź Użytkownika AAC nie została zrozumiana, należy zastanowić się przede wszystkim, gdzie leży przyczyna (w środowisku, partnerze komunikacyjnym, w wypowiedzi Użytkownika AAC). Kolejny krok to wybór odpowiednich fraz, które pozwolą poradzić sobie z daną sytuacją.

Kolejnym rozwiązaniem może być wyposażenie systemu Użytkownika AAC w słownictwo umożliwiające dawanie partnerom komunikacyjnym dokładnych wskazówek odnośnie sposobu prowadzenia rozmowy. (Beukelman, Mirenda, 2013).

Wskazówki te powinny być:

– szczegółowe,

– jeśli wymaga tego sytuacja – ułożone w kolejności chronologicznej, dającej partnerowi komunikacyjnemu wytyczne o pożądanym postępowaniu krok po kroku,

– szybkie i efektywne do przekazania (Beukelman, Mirenda, 2013).

Mogą stanowić one integralną część pomocy komunikacyjnej ( np. jako frazy w dziale: „coś jest nie tak – nie tak się
ze mną rozmawia: skanuj wolniej/skanuj szybciej/ siądź tak, żebyś mnie lepiej widział/ustaw książkę tak, żebym lepiej widział” etc.) lub odpowiednim komunikatem na książce Użytkownik AAC może odesłać partnera komunikacyjnego
do instrukcji korzystania z książki bądź do paszportu (Porter, 2019).

Analogiczny proces doboru słownictwa należy wykonać, zastanawiając się nad poradzeniem sobie z sytuacjami, kiedy to wypowiedź partnera komunikacyjnego nie została zrozumiana przez Użytkownika AAC.

PRZYCZYNA WSKAZÓWKA

ŚRODOWISKOZbyt głośne otoczenie.
 
Zbyt złożone otoczenie/ obraz niedostępny dla osoby z CVI. 
Nic nie słyszę, jest za głośno/ Nie rozumiem co mówisz, podejdź bliżej./ Wyjdźmy stąd, bo nie rozumiem, co mówisz. Za dużo się dzieje, nie wiem o co chodzi./ Pokaż to inaczej./ Opowiedz mi to tym./ Opisz mi to.
PARTNER KOMUNIKACYJNYZbyt skomplikowany komunikat.  Nowe słowo.  Nie rozumiem – powiedz to inaczej./ Nie owijaj w bawełnę./ Powiedz to prościej!/ Zamodeluj mi to. Nie rozumiem – co to znaczy?/ Nie rozumiem, o co chodzi?/ Tego słowa nie znam, co to znaczy?
UŻYTKOWNIK AACNowy temat/słowo.  O co chodzi?/ Co to znaczy?/ Nie rozumiem, to coś nowego?/ Wytłumaczysz mi? / Opowiesz mi o tym coś więcej, bo nie wiem o co chodzi?

Beukelman, D.R., Mirenda, P. (2013), Augmentative & Alternative Communication, Paul.H. Brookes Publishing Co., London

Sigafoos, Jeff & Drasgow, Eric & Halle, Jim & O’Reilly, Mark & Seely-York, Sue & Edrisinha, Chaturi & Andrews, Alonzo. (2004). Teaching VOCA Use as a Communicative Repair Strategy. Journal of autism and developmental disorders. 34. 411-22. 10.1023/B:JADD.0000037417.04356.9c.

Dobór słownictwa