Od czego zacząć naukę czytania i pisania u Użytkowników AAC?

Każda osoba niezależnie od stopnia i rodzaju doświadczanych trudności powinna być uczona czytania i pisania.” (Literacy Bill of Right)

Każda więc także Użytkownicy AAC!
Jednak w ich przypadku proces ten będzie wyglądał trochę inaczej i będzie wymagał innych metod i narzędzi.

W przypadku wielu osób doświadczających trudności ruchowych rysowanie szlaczków i literek po śladzie jednak nie wchodzi w rachubę, a i czytanie niedostosowanego tekstu nie będzie dostępne dla osób z korowymi zaburzeniami widzenia.

Jak więc w takim razie uczyć? Od czego zacząć? Co robić???

Według Erickson i Koppnehavera (2019) należy sobie zadać 4 podstawowe pytania:

1.Czy osoba rozpoznaje większość liter w większości przypadków?

2.Czy osoba angażuje się w czytanie uczestniczące?

3.Ma rozbudowane narzędzie do komunikacji i interakcji?

4.Rozumie, że pismo ma znaczenie, a tekst składa się ze słów i liter?

Jeśli na choć na jedno z pytań udzielmy odpowiedzi „nie” wtedy powinniśmy zacząć wprowadzać te działania, metody i strategie, które mieszczą się w ramach wczesnej nauki czytania i pisania.

Jeśli jednak udzielimy 4 odpowiedzi twierdzących od razu wskakujemy na głęboką wodę i konwencjonalną naukę czytania i pisania.

WAŻNE! Podstawą nauki czytania i pisania Użytkowników AAC jest ich indywidualna, rozbudowana pomoc komunikacyjna:

-zawierająca zarówno słowa rdzeniowe jak i kontekstowe, 

-umożliwiająca realizację różnych funkcji językowych, 

-rozmowę na różne tematy, 

-oraz dostęp do liter.

Tak więc proces nauki czytania i pisania rozpoczynamy od stworzenia książki do komunikacji, bo będziemy ją wykorzystywać w trakcie wszystkich aktywności zarówno w ramach wczesnej jaki i konwencjonalnej nauki czytania i pisania!

Erickson, K., Koppenhaver, D., (2019) Comprehensive Literacy for All. Teaching Students with Sagnificant Disiabilities to Read and Write, Paul.H. Brookes Publishing Co.

Erickson, K., Hatch, P., Clendon, S.A. (2010), Literacy, aasistive technology, and students with sagnificant disabilities. Focus on Exeptional Children, 42, 1-16

oppenhaver, D. A., Evans, D. A., Yoder, D. E. (1991), Childhood reading and writing expereiences of literate adults with severe speech and motor imapirments. Augumentative and Alternative Communication, 7(1), 20-33

Nauka czytania i pisania