ODCZEPIANIE I POKAZYWANIE SYMBOLI

Takie rozwiązanie może być wykorzystywane jako przejściowa metoda dostępu dla tych Użytkowników AAC, którzy mają trudność w zrozumieniu w zrozumieniu komunikacyjnego celu wskazywania, a zobaczenie skonstruowanej dłuższej wypowiedzi na pasku może ułatwiać zrozumienie i użycie większej ilości słów, aby skonstruować bardziej rozbudowaną wypowiedź. 

Prezentowanie jednego symbolu odczepionego spośród wielu może również ułatwiać śledzenie modelowania i radzenie sobie ze złożonością wzrokową całej tablicy osobom doświadczającym trudności w przetwarzaniu obrazów z dużą ilością szczegółów. 

Mimo wspomnianych zalet takie rozwiązanie ma również wiele ograniczeń:

  • Książka zawierająca wydrukowane tablice i dodatkowo przyczepione na nich na rzepach kopie tych samych symboli jest znacząco cięższa i grubsza.
  • Odczepianie i pokazywanie symboli zajmuje znacznie więcej czasu i wymaga dużych umiejętności z zakresu motoryki małej.
  • Dodatkowy czas na odczepienie i przyczepienie z powrotem na odpowiednie miejsce symbolu powoduje wydłużenie komunikacji i wymaga wyższych kompetencji w zakresie utrzymania uwagi na treści komunikatu i radzenia sobie z rozpraszaczami.
  • Opisane wyżej czynniki wpływają również negatywnie na ilość wymian konwersacyjnych i mogą zupełnie wytrącać osobę ze skupienia na rozmowie na rzecz obsługi książki. (Porter, 2019)

Zawsze należy bardzo dokładnie rozważyć zalety i ograniczenia tej metody dostępu i stosować ją wyłącznie jeśli jest to bezwzględnie konieczne, wprowadzając równolegle strategie wspierające bezpośrednie wskazywanie.
(Porter, 2019, Burkhart, 2008).

Burkhart, L. (2008). Key Concepts for Using Augmentative Communication with Children Who Have Complex Communication

Porter, G (2019) Pragmatic Organisation Dynamic Display Communication Books, Advanced Workshop

Książka do komunikacji-metody dostępu