PERSPEKTYWA RODZICA

Powiedzcie dzieciom, że są rozumiane.
 Zaczynajcie jak najwcześniej, aby usunąć frustrację.
Frustracja to stymulacja. (…)
Powiedzcie Mamie – nie jesteś sama.
Ja Ci pomogę. (…)
Słuchaj swojego dziecka!
Nie daj się zwieźć, tym wszystkim, którzy mówią, że się nie da. (…)
Zakładajcie kompetencje!”

To apel odnośnie postawy wobec osób niemówiących, który skierowała do Agnieszka Nantka- wyjątkowy gość spotkania „Pora pogadAAC o… perspektywie rodzica”.
Niesamowita Kobieta, Mama Pawła-8 letniego chłopca z Mózgowym Porażeniem, korowymi zaburzeniami widzenia (CVI) i padaczką lekooporną, komunikującego się dzięki komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC.

 Jak wygląda budowanie komunikacji z osobą niemówiącą z CVI?
 Czego w tym procesie potrzebuje rodzic?
Jak być dobrym terapeutą?
Obejrzyj koniecznie ten wywiad!!!

CVI a komunikacyjna, pora pogadAAC