SYMBOLE UTRUDNIAJĄ NAUKĘ CZYTANIA!

Ale ułatwiają  komunikację!!! (Koppenhaver, Erikcson, 2020).

Podstawą rozwoju umiejętności czytania i pisania jest dostęp do rozbudowanych, dobrze zorganizowanych KSIĄŻEK DO KOMUNIKCJI. Systemów językowych umożliwiających rozmowę na wiele tematów, w rożnych kontekstach.

Użytkownicy AAC ucząc się czytania i pisania potrzebują mieć możliwość rozbudowanej komunikacji umożliwiającej m.in:
-komentowanie, 
-zadawanie pytań, 
-dzielenie się uczuciami, 
-wyrażanie rozumienia 
-i angażowanie się w interakcje komunikacyjne z dorosłymi i rówieśnikami.(Koppenhaver, 2020). 

Jednak choć wykorzystanie symboli do komunikacji wspiera możliwości komunikacyjne osób z niepełnosprawnościami, to  wykorzystanie tych samych symboli do nauki czytania nie tylko nie ułatwia rozpoznawania słów i rozumienia tekstu, ale obecność symboli wręcz utrudnia naukę czytania i literowania
(Erickson i in., 2010; Pufpaff, Blischak, Lloyd, 2000; Rose, Furr, 1984;).

Tak więc rozwiązania bazujące na tekście wspieranym symbolami (w tym tłumaczenia jeden do jednego) mimo iż są popularnym rozwiązaniem de facto utrudniają naukę czytania i pisania.

Dlaczego tak się dzieje?

1. Jeden symbol może mieć wiele znaczeń; (Erickson i in., 2010)

2.Jeden symbol może zastępować różne części mowy; (Erickson i in., 2010)

3. Niektóre symbole są bardzo abstrakcyjne. Mimo iż zapis literowy odpowiadającego im słowa również jest abstrakcyjny, jednak spotykamy się z nim znacznie częściej gdyż jest bardziej rozpowszechniony. (Erickson, Koppenhaver, 2019)

4.Niektóre słowa mają kilka różnych znaczeń np.: koło, pokój, para, w związku z czym wymagają kilku różnych symboli aby przedstawić ich znaczenie w zależności od kontekstu. 

5. Użycie nieprawidłowego symbolu lub w nieprawidłowym kontekście będzie znacząco wpływać na zrozumienie i treść tekstu. 

(Yoder, Erickson, Koppenhaver, 1997)

W związku z tym, chcąc wpierać naukę czytania i pisania musimy bazować na tradycyjnej ortografii. (Erickson, Hatch, Clendon, 2010).

Jednak sama umiejętność rozpoznawania liter również nie będzie wystarczająca, gdyż w procesie tym równie ważną rolę odgrywa nauka użycia liter w znaczący sposób i w celach związanych z komunikacją. (Erickson, Koppenhaver, 2019). 

WNIOSEK?

  1. nie tłumaczymy tekstów na symbole!
  2. symbole wykorzystujemy do komunikacji a ucząc czytania uczymy czytania Tekstów zapisanych literami!
  3. zawsze miejmy świadomość realizowanego w danej chwili celu: 
    1. czy wspieramy komunikację i wykorzystujemy symbole, 
    2. czy też uczymy czytania a do tego  wykorzystujemy LITERY!

Erickson, Karen & Hatch, Penelope & Clendon, Sally. (2010). Literacy, Assistive Technology, and Students with Significant Disabilities. Focus on Exceptional Children. 42. 1-16. 10.17161/fec.v42i5.6904. 

Erickson, K., Koppenhaver, D., (2019) Comprehensive Literacy for All. Teaching Students with Sagnificant Disiabilities to Read and Write, Paul.H. Brookes Publishing Co.

Erickson, Karen & Koppenhaver, David & Yoder, David & Nance, Joy. (1997). Integrated Communication and Literacy Instruction for a Child with Multiple Disabilities. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 12. 142-150. 10.1177/108835769701200302

Koppenhaver, D., Erickson, K., (2003). Natural Emergent Literacy Supports for Preschoolers with Autism and Severe Communication Impairments. Topics in Language Disorders. 23. 283-292

Pufpaff, Lisa & Blischak, Doreen & Lloyd, Lyle. (2000). Effects of Modified Orthography on the Identification of Printed Words. American journal of mental retardation : AJMR. 105. 14-24. 10.1352/0895-8017(2000)105<0014:EOMOOT>2.0.CO;2. 

Rose TL, Furr PM. Negative effects of illustrations as word cues. J Learn Disabil. 1984 Jun-Jul;17(6):334-7. doi: 10.1177/002221948401700605. PMID: 6736768.

Nauka czytania i pisania

Comments (1)

Comments are closed.