WZORY SKANOWANIA

Oprócz opisanych tutaj rodzajów skanowania wyróżnia się także trzy wzory skanowania, czyli ustaloną kolejność skanowania prezentowania poszczególnych elementów ze strony/obszaru/kolumny.


Skanowanie liniowe

Parter komunikacyjny skanuje każdy z elementów pojedynczo, robiąc pauzę i dając czas na odpowiedź Użytkownikowi AAC  po każdym z prezentowanych elementów.

W książkach do skanowania, które wykorzystują elementy wizualne zaczyna się skanowanie od lewego górnego rogu skanując z góry na dół, od lewej do prawej.

Ilość ruchów do wykonania przy skanowaniu liniowym.


Skanowanie kolumna- rząd

W tym wzorze skanowania partner komunikacyjny  skanuje najpierw  o wybór kolumny, w której znajduje się słowo,
w kierunku od lewej do prawej.

Po wybraniu odpowiedniej kolumny, parter komunikacyjny liniowo skanuje elementy tylko z tej jednej kolumny, która została wybrana, aby umożliwić wybór konkretnego słowa.

Ilość ruchów do wykonania przy skanowaniu kolumna-rząd.Skanowanie sekcja- kolumna- rząd

Przy takim wzorze skanowania kolumny ze słowami pogrupowane są w sekcje.  W pierwszym kroku parter komunikacyjny skanuje o wybór sekcji (zachowując kolejność góry do dołu, od lewej do prawej).

Kiedy użytkownik potwierdzi wybór sekcji partner komunikacyjny zaczyna skanować kolumny od lewej do prawej 
w obrębie wybranej sekcji.

Po wybraniu kolumny parter komunikacyjny skanuje liniowo elementy w tej kolumnie od góry do dołu. (Burkhart, 2012).

Burkhart, L., (2012) “Light Tech” Communication part 1 Partner-Assisted Scanning: yes/no, 7th World Rett Syndrome Congress Education and Awareness Conference,
Burkhart, L., (2012) “Light Tech” Communication part 2 – The Power of PODD: Autonomous Communication for Beginning Communicators, 7th World Rett Syndrome Congress Education and Awareness Conference

Porter, G (2019) Pragmatic Organization Dynamic Display Communication Books, Advanced Workshop

Książka do komunikacji-metody dostępu