Co jest fundamentem AAC?

Po wakacyjnej przerwie wracamy do regularnych, piątkowych spotkań! Zacznijmy razem nowy rok szkolny.Co jest fundamentem komunikacji wspomagającej i alternatywnej?
Co jest takim fundamentem dla Ciebie?
Co będzie najważniejsze z punktu widzenia użytkownika AAC?

Diagnoza, modelowanie, pora pogadAAC, Słownik podstawowych pojęć