Partner komunikacyjny
Przygotowanie rówieśników

Szczególną grupę, o której nie powinniśmy zapominać w czasie przygotowywania partnerów, stanowi rodzeństwo i pozostali znajomi w podobnym wieku: koledzy, koleżanki, przyjaciele i dalsi krewni użytkownika AAC.

O czym należy pamiętać przygotowując równolatków? Że zazwyczaj jest to niezwykle istotna grupa (z punktu widzenia dziecka – użytkownika AAC), dostarczająca ogromu motywacji, mimowolnie zachęcająca do naśladowania.

I że to nie są dorośli!

Dzieci nie potrzebują technicznych informacji nt. funkcjonowania systemu komunikacyjnego, szczegółów budowy książki, znaczenia koloru ramek albo ram teoretycznych AAC w ogóle.

Badania nad efektywnością treningu rówieśników mówią o tym, że w porównaniu z kształceniem dorosłych, ten powinien polegać na wspólnym działaniu (np. w diadzie użytkownik AAC i jego kolega/koleżanka), spotkania w naturalnym środowisku dziecka, podczas codziennych czynności i zabawy oraz przekazywaniu tego, co należy robić z pomocą komunikacyjną na konkretnych przykładach (Biggs i in., 2019).

Czyli dzieci przede wszystkim potrzebują czasu na obserwację i wspólne działanie z kolegą czy koleżanką ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

Drugim elementem przygotowania rówieśników jest wsparcie w modelowaniu. Tutaj także jest trochę inaczej niż z przygotowaniem dorosłych.

Wyniki badań sugerują, że w zakresie treningu rówieśników warto skupić się na korzystaniu z AAC wraz z wypowiadaniem słów własnego komunikatu (przekazie wspomaganym), a nie na modelowaniu komunikatów w imieniu użytkownika AAC – ta druga część  pozostaje zadaniem dla dorosłego!

Badacze tacy jak Biggs (2019) dowodzą, że rówieśnik powinien być przede wszystkim nastawiony na rozmowę, a nie uczenie czegokolwiek swojego kolegi. Nie namawiajmy zatem dzieci do wchodzenia w rolę nauczyciela czy terapeuty – dzieci powinny być przede wszystkim dziećmi. Poprzez AAC mogą zamodelować o tym co myślą, w co się chcą bawić, o tym co się dzieje.

Podstawowym celem AAC jest rozwijanie relacji społecznych i tworzenie więzi. Prowadząc trening skierowany do rówieśników trzeba być tego szczególnie świadomym.

Bibliografia:

Biggs E.E., Carter E.W., Gilson C.B., A scoping review of the involvement of children’s communication partners in aided augumentative and alternative communication modeling interventions. American Journal of Speech-Language Pathology 2019, Vol. 28, s.743-758.

Partner komunikacyjny