Dla kogo jest AAC?

Do dzisiejszego wpisu zainspirowała mnie rozmowa z Katarzyną Wysocką podczas wczorajszej Pogawędki logopedycznej.

Dla kogo tak naprawdę jest AAC? Jak wyjść poza suchą definicję i dać konkretne wskazówki logopedom pracującym z różnymi grupami?

AAC czyli komunikacja wspomagająca i alternatywna zakłada już z samej nazwy dwie grupy odbiorców – osoby, które nie mówią (to właśnie ta alternatywa w skrócie powyżej) oraz osoby które potrzebują wspomagania w tym zakresie!

Wspomagania w nadawaniu mowy – bo ktoś mówi niewyraźnie i jego mowę potrafi zrozumieć wąskie grono osób. Bo posiada bardzo ograniczony zasób słownictwa i nie jest w stanie porozumieć się w ważnych dla siebie życiowych sprawach.

AAC jest też dla osób, które doświadczają trudności w zakresie rozumienia.

Wówczas nasze działania będą nastawione na pokazywania znaczenia naszych wypowiedzi, budowania rozumienia i rozwijanie myślenia językowego.

Do AAC nie ma warunków wstępnych! Choć to może brzmieć kontrowersyjnie, aby zacząć korzystać ze wspomagania komunikacji nie trzeba wcale udowadniać rozumienia mowy (po to przecież wprowadzamy wspomaganie), powtarzalności wyborów w kolejnych próbach (w typowy rozwój mowy wpisana jest zmienność, uczenie się dzięki załamaniom komunikacyjnym – czemu tu miałoby być inaczej?), wskazywanie palcem (są inne metody dostępu niż bezpośrednie wskazanie).

Użytkownikami AAC są osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Mogą więc potrzebować łączenia strategii, szukania niestandardowych rozwiązań, różnych terapii wspomagających. AAC jest jednak czymś jak proteza, szukając bliższego każdemu porównania – jak okulary dla krótkowidza? Widzę dzięki nim lepiej, są czasem sytuacje, kiedy poradzę sobie bez, jednak wpływają na mój komfort funkcjonowania.

Nie każdy logopeda miał szansę usłyszeć w toku swojego kształcenia co to tak naprawdę jest AAC! Nie każdy przedstawiciel tej grupy zawodowej musi być specjalistą od wszystkiego (tak, każdy z nas ma swoje „tematy”, specjalizacje)!

Jeśli nie wiesz – zapytaj, poleć innego terapeutę, poszukaj informacji.

Ocena czy dana osoba powinna otrzymać wsparcie w formie AAC jest jednak moim zdaniem tym uniwersalnym kawałkiem, który powinien dostać się każdej logopedzie i każdej logopedce bez wyjątku!

Słownik podstawowych pojęć