Dlaczego wybrałyśmy i propagujemy metodę PODD?

Od jakiegoś czasu sporo PODDu pojawiło się w naszych działaniach, postach czy szkoleniach.
Dlaczego akurat tę metodę wybrałyśmy i robimy co możemy aby ją rozwijać i propagować?
Oto 5 najważniejszych (ale oczywiście nie jedynych) powodów:

1️⃣Metoda PODD wpisuje się w podejście oparte o wspomagany przekaz językowy!

Fundacja „generAACja” od samego początku promuje właśnie to podejście do komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Wierzymy, że każda osoba niezależnie od stopnia i rodzaju doświadczanych trudności ma podstawowe prawo dostępu do komunikacji! I każda osoba powinna mieć dostęp do indywidualnej pomocy komunikacyjnej, której wykorzystania będzie się uczyć dzięki temu, że inne osoby w jej otoczeniu będą jednocześnie mówić i wskazywać odpowiadające słowom symbole na pomocy komunikacyjnej.

I dokładnie na tych samych założeniach bazuje metoda PODD!

2️⃣Metoda PODD jest Evidenced Based Practice!

Co to dokładnie oznacza?

Jej skuteczność została potwierdzona zarówno badaniami klinicznymi, opiniami ekspertów, samych Użytkowników AAC i ich otoczenia, jak również doświadczeniami klinicznymi na przestrzeni 30 lat!

Tak więc nie ma żadnych wątpliwości- to działa!

Co więcej, metoda PODD jest rekomendowana przez American Speech and Hearing Association (czołową instytucję wyznaczającą standardy pracy w zakresie AAC).

3️⃣Metoda PODD jest dedykowana wszystkim i proponuje unikatowe rozwiązania zwłaszcza dla tych osób, które często mogą być wykluczane z dostępu do komunikacji i języka!

Początkowo metoda PODD była rozwijana przede wszystkim z myślą o osobach z Mózgowym Porażeniem. Dlatego w ramach metody PODD znajdziemy tak wiele fantastycznych rozwiązań i strategii wspierania komunikacji osób doświadczających trudności ruchowych i sensorycznych. Im właśnie dedykowana jest cała część PODDu bazująca na dostępie alternatywnym (wskazywaniu wzrokiem, skanowaniu wzrokowo-słuchowym i słuchowym, dostępie łączonym i kodowanym). Jednak PODD zaopiekował także potrzeby osób wskazujących bezpośrednio dzięki czemu może być wprowadzany każdej osobie ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Z bardzo pozytywnymi rezultatami jest wykorzystywany także do wspierania osób w spektrum autyzmu . Co więcej, dzięki zaproponowaniu matryc książek na wielu poziomach złożoności językowej (od bardzo prostych rozwiązań odpowiadających językowi 1,5 rocznego dziecka po pełne systemy językowe umożliwiające nawet odmianę!) jest odpowiednia niezależnie od wieku i poziomu rozumienia mowy.

4️⃣Metoda PODD kładzie duży nacisk na przygotowanie parterów komunikacyjnych.

Od zawsze podkreślamy, że „komunikacja nie dzieje się w próżni”. Myśląc o budowaniu autonomii komunikacyjnej Użytkowników AAC musimy wspierać partnerów komunikacyjnych! Dzięki temu będą mogli oni nie tylko rozmawiać codziennych i autentycznych sytuacjach, ale także wykorzystywać je do wspierania nauki nowych umiejętności.

Takie rozwiązanie pozwala w końcu oderwać się od wyobrażenia o AAC jako terapii gabinetowej i pomyśleć o AAC jako o języku umożliwiającym radzenie sobie z autentycznymi wyzwaniami komunikacyjnymi w różnych środowiskach!

5️⃣Dzięki wykorzystaniu matryc książek przygotowanie pomocy komunikacyjnej staje się znacznie prostsze!

Zanim zaczęłyśmy pracować z wykorzystaniem metody PODD tak jak każda i każdy z Was spędzałyśmy niezliczone godziny nad tworzeniem książek do komunikacji „od zera”. Dzięki temu, że metoda PODD zapewnia dostęp do matryc książek, które wystarczy jedynie zindywidualizować wg podanych wskazówek, stworzenie pomocy komunikacyjnej stało się znacznie szybsze i łatwiejsze! Nie musisz już samodzielnie obmyślać konstrukcji, układu słownictwa czy tego jakie słowa należy dodać aby rozwijać kompetencje językowe Użytkownika AAC. To wszystko już zostało dla Ciebie zarobione! Co więcej, oprócz wskazówek do indywidualizacji słownictwa metoda PODD daje także konkretne rozwiązania techniczne jak stworzyć naprawdę wytrzymałą i jednocześnie funkcjonalną książkę.

Chociaż metoda PODD na świecie funkcjonuje od 30 lat w Polsce wciąż pozostaje nowością. Dopiero od 2022 roku (kiedy Katarzyna Włodarczyk ukończyła kilkuletni proces certyfikacji międzynarodowej i prace nad tłumaczeniem i adaptacją matryc) mamy możliwość prowadzenia szkoleń PODD w Polsce! 📣

A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o metodzie PODD zapraszamy serdecznie na Warsztaty Wprowadzające!

Metoda PODD