PODD wspiera także partnerów komunikacyjnych! Czyli o tym, dlaczego strach ma tylko wielkie oczy

Doskonale wiemy, że komunikacja nie zachodzi w próżni! Aby się dogadać Użytkownik AAC potrzebuje mieć zarówno narzędzie jak i umiejętności jego wykorzystania. Ale to nie wystarczy!

Także osoba z którą rozmawia — partner komunikacyjny- musi wiedzieć i umieć z Użytkownikiem AAC rozmawiać. I tutaj bardzo często pojawiają się pytania, wątpliwości i wyzwania. Jak wspierać partnerów komunikacyjnych?

Metoda PODD ponieważ wpisuje się w podejście oparte wspomagane przekaz językowy, bardzo duży nacisk kładzie właśnie na przygotowanie partnerów komunikacyjnych. Co ważne jednak, nie ogranicza się wyłącznie do mówienia o tym, że „to jest ważne”!

Proponuje za to konkretne rozwiązania i strategie jak ułatwić partnerem komunikacyjnym uczenie się zupełnie nowej formy porozumiewania się.

1. Wystarczy raz zrozumieć zasadę!

Dzięki wykorzystaniu:

-spójnej logicznie organizacji książek (niezależnie od metody dostępu),

-nawigacji wspomaganej (linków, które podpowiadają, do której dokładnie strony partner komunikacyjne powinien przekręcić książkę aby Użytkownik AAC mógł kontynuować swoją wypowiedź),

-analogicznych dla wszystkich książek zasad ich wykorzystania,

jeśli już raz nauczymy się obsługi dowolnej książki PODD jesteśmy w stanie rozmawiać na każdej książce PODD! Tak więc nie musimy przygotowywać partnerów komunikacyjnych za każdym razem odnowa aby mogli oni rozmawiać z różnymi użytkownikami np. w klasie czy w szkole.

2. Doświadczenia wdrażania PODDu w rodzinach pokazują, że dla wielu rodziców jest on prosty i intuicyjny. Sami mówią, że kiedy już złapią zasadę „jak ta książka działa” doceniają to, że „książka prowadzi ich sama jak mają kontynuować rozmowę”. I tak jest! 🤩Wystarczy że będziemy podążali za kilkoma prostymi regułami. A komfort partnerów komunikacyjnych w użyciu narzędzia wiadomo że przekłada się na częstotliwość jego użycia!

3.Ponadto do każdej książki dołączona jest szczegółowa instrukcja, w jaki sposób rozmawiać z jej wykorzystaniem. 📑 Omówione są w niej wszystkie zasady nawigacji (przekręcania stron), korzystania z linków i kolumny operacyjnej. Opisane są także te sygnały i zachowania, które mają dla Użytkownika AAC znaczenie i są wykorzystywane w ramach komunikacji wielomodalnej.

Bardzo lubię ten moment w trakcie konsultacji, gdy po pierwszym przerażeniu na widok książki i chwili wpólnej nauki ‚jak ona działa” słyszę te zdania.

„To wcale nie jest takie trudne!”

„Na początku wyglądało to na dużo bardziej skomplikowane, a w sumie jest to bardzo logiczne. Dobrze, że nie muszę myśleć co robić tylko mogę iść za książką!”,

„W pierwszej chwili byłam przerażona, ale teraz kiedy rozumiem jak to działa widzę, i że jest to łatwe także dla mnie. A skoro jest łatwe dla mnie, łatwe będzie też dla mojego dziecka”.

Czy może być lepsza rekomendacja?

Metoda PODD