PODD- z myślą o potrzebach wszystkich

Jednym z aspektów, dla których wybrałyśmy i popularyzujemy metodę PODD jest fakt, że kompleksowo odpowiada on zarówno na potrzeby osób wskazujących bezpośrednio symbole palcem, jak i osób, które tej możliwości nie mają. 

PODD w pierwszej kolejności dedykowany był głównie osobom z Mózgowym Porażeniem. Chociaż część z nich miała możliwość dostępu bezpośredniego dla wielu z nich jednak takie rozwiązanie do komunikacji było nieosiągalne ze względu na trudności sensoryczno-motoryczne.

Dlatego w metodzie PODD obok dostępu bezpośredniego mamy drugą (nawet większą część)- dostęp alternatywny! 

Przez ponad 30 lat istnienia tej metody opracowano matryce książek w taki sposób, aby: 

  • spełniały one kryteria rozbudowanych systemów językowych (umożliwiały realizację różnych funkcji komunikacyjnych, w swojej złożoności odzwierciedlał naturalny rozwój mowy), 
  • każdy poziom rozwoju języka jaki jest uwzględniony w tej metodzie był dostępny na różne metody dostępu. 

Tak więc tak samo rozbudowane językowo książki będziemy mieć na wskazywanie wzrokiem, na skanowanie wzrokowo- słuchowe, na dostęp bezpośredni, dostęp łączony czy kodowany! 

Niezależnie od metody dostępu wszystkie książki PODD zawierają pragmatyczne rozwiązania językowe czy operacyjne (w postaci linków i wykorzystania pragmatycznych starterów zdaniowych). 

Co ważne jednak, książki na dostęp alternatywny mogą mieć jednak inne rozmieszczenie słownictwa na stronach. Takie rozwiązania pozwalają kompensować ograniczenia wynikające z danej metody dostępu i przyczyniają się do podniesienia efektywności i szybkości komunikacji. 

Dlatego np. kolejność starterów zdaniowych w książkach na skanowanie  a w książkach na dostęp bezpośredni będzie inna. Osobie która wskazuje palcem jest bez różnicy, w której części strony dostępny będzie dany starter zdaniowy. Ma do niego tak samo szybki dostęp jak do pozostałych symboli na stronie. Jednak dla osoby, która skanuje ułożenie słów robi znaczącą różnicę! Dlatego to co frekwencyjnie potrzebne jest częściej musi być dostępne szybciej. Dzięki temu rozmowa może być  na tyle szybka na ile się da. 

Dostęp alternatywny w PODDzie także uwzględnia specyficzne potrzeb osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i korowymi zaburzeniami widzenia (CVI). Zapewnienie dostępu do rozbudowanych systemów językowych poprzez skanowanie słuchowe to prawdziwa rewolucja!

Matryce książek w dostępie alternatywnym, czyli opracowane na:

  •  wskazywanie wzrokiem, 
  • skanowanie wzrokowo-słuchowe, 
  • dostęp łączony, 
  • dostęp kodowany, 
  • skanowanie słuchowe

znacząco ułatwiają wprowadzenie AAC w podejściu opartym o wspomagany przekaz językowy nawet osobom z najbardziej złożonymi niepełnosprawnościami.

Jednak PODD to znacznie więcej! 
To także solidny fundament do zrozumienia, że doświadczenie trudności ruchowych czy sensorycznych nie wyklucza z dostępu do rozbudowanej komunikacji. Nawet bardzo ograniczone możliwości ruchowe np. kontrolowanie wyłącznie mrugania powiekami, nie muszą oznaczać utknięcia na poziomie dokonywania prostych wyborów, czy bycia odbiorcą wyłączenie sygnału zapowiadających. 

PODD to kompleksowa metodologia myślenia o ruchu do komunikacji. To sposób myślenia bazujący przede wszystkim na zrozumieniu jak dana niepełnosprawność wpływa na możliwości osoby,  z jakimi wyzwaniami się wiąże. A więc jakie rozwiązania możemy jej zaproponować! Bez pójścia na krzywdzący kompromis, że jeśli osoba ma niskie kompetencje ruchowe to będzie miała dostęp do bardzo ograniczonego języka.

Dzięki alternatywnym metodom dostępu wiemy, że nawet mając bardzo ograniczone możliwości sensoryczno-motoryczne można zapewnić dostęp do rozbudowanej komunikacji językowej!

Metoda PODD