Kod kolorów w książkach PODD

Kod kolorów w AAC – co to jest?

Kod kolorów to wykorzystywany przy tworzeniu pomocy komunikacyjnych sposób na zaznaczenie symboli ze względu na ich znaczenie gramatyczne.

Kod kolorów (obok klucza Fidgerald oraz grupowania) jest sposobem organizacji symboli w pomocy komunikacyjnej. W pierwszej kolejności kod kolorów jest dla partnera komunikacyjnego. Ma wspierać partnerów w szybszym odnajdywaniu słów.

W późniejszych etapach to także sposób na rozwijanie wypowiedzi bez przedstawiania szczegółowo konceptów gramatycznych samemu Użytkownikowi. Wystarczy, że widzi dorosłego łączącego symbol w pomarańczowej ramce z innym – zielonym.

Jaki jest kod kolorów w metodzie PODD?

Są różne kody kolorów! Poniższa grafika przedstawia schemat kolorystyczny wykorzystywany w metodyce PODD®.

grafika z kolorowymi kwadratami, które reprezentują różne funkcje mowy

Kod kolorów w książkach zgodnych z metodą PODD, to:

  • brązowy – pytania
  • pomarańczowy – podmiot (rzeczowniki oznaczające osoby i zaimki os.)
  • różowy – czasownik i przeczenia
  • zielony – przyimki, spójniki
  • niebieski – określenia (przymiotniki, przysłówki, liczebniki)
  • czarny – pozostałe rzeczowniki


Czemu niektóre książki nie mają kolorowych ramek?

Kod koloru nie jest używany przy książkach, które z założenia mają mieć mniejszą złożoność. Kodu kolorów nie ma w książkach jednostronnych – mają z założenia dość prostą budowę, zgodną z kluczem Fidgerald, więc odszukiwanie słów nie powinno być bardzo trudne bez kolorowych ramek.

Kodu kolorów nie stosujemy też w książkach PODD z symbolami wysokokontrastowymi. Nie chcemy tam dodawać dodatkowej złożoności obrazu.

O kodzie kolorów tradycyjnie wykorzystywanym w polskim AAC przeczytasz w artykule Kod kolorów. Do czego nam potrzebne?

Książka do komunikacji-metody dostępu, Metoda PODD