Autonomia Użytkowników AAC to Moja i Twoja odpowiedzialność!

Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś co ogranicza twój język?
Kontekst? Sytuacja? Normy społeczne i wiedza o tym co wypada, a co nie? Samopoczucie?  To jak czujesz się w relacji z osobą, z którą rozmawiasz?

Jednak jestem prawie pewna, że kiedy mówimy o porozumiewaniu się w naszym pierwszym języku na tej liście raczej nie znalazłoby się takie stwierdzenia jak dostęp do słownictwa. Umiejętność włączenia się w rozmowy. Możliwość rozmowy tylko z osobami, które znam i które przeszły specjalne przygotowanie.
Jako osoby bez złożonych potrzeb komunikacyjnych komunikujemy się autonomicznie nawet nie zdajemy sobie z tego sprawę.

Łatwo więc teraz zauważyć jak bardzo niestety sytuacja osób z różnymi potrzebami komunikacyjnymi jest tak różna od naszej.

Chcemy jednak budować taką rzeczywistość, w której tych różnic jest jak najmniej! By osoby z CCN miały jak najmniej ograniczeń w zakresie tego co mogą powiedzieć, komu mogą powiedzieć, jaki sposób. Były odpowiedzialne za swój język i sposób jego wykorzystania zgodnie z normami społecznymi. Miały możliwość wypowiadania się zgodnie z własną intencją. Aby mogły komunikować autonomicznie!

Dużo pisałyśmy i mówiłyśmy o tym, że autonomia komunikacyjna jest celem długoterminowym. Wszystkimi działaniami jakie podejmujemy wobec osoby z CCN i jej partnerów komunikacyjnych dążymy do tego by ta osoba miała „możliwość powiedzenia tego co chce, kiedy chce, komu chce, w jaki sposób chce”. Aby mogła „realizować swoje różne potrzeby komunikacyjne w sposób maksymalnie niezależny, efektywny, precyzyjny, społecznie akceptowany i w rozmowie z jak największą grupą osób. Aby rozumiała i była zrozumiana.”.

Jednak autonomia komunikacyjna nie jest mglistą wizją przyszłości, czy życzeniowym myśleniem o niej. Jest naszą konkretną postawą i działaniami, które zaczynają mi się już dziś. To my jako partnerzy komunikacyjnymi tworzymy rzeczywistość osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi!

To my tu i teraz możemy pracować ze swoimi przekonaniami na temat niepełnosprawności, złożonych potrzeb komunikacyjnych. Tym jak rozumiemy komunikację wspomagającą i  alternatywną. W jakim podejściu wybieramy, że chcemy pracować. To my codziennie biorąc pomoc komunikacyjną do ręki i stosując wspomagany przekaz językowy budujemy autonomię.
To my, cierpliwie i w kółko, tłumacząc dlaczego to robimy i dlaczego dla nas jest to ważne- budujemy autonomię. To my, tak organizując rzeczywistość domową, szkolną, terapeutyczną, aby umożliwić osoby Użytkownikowi AAC rozmowę, wspieramy nie tylko jego autonomię, ale dajemy też swoimi działaniami przykład innym. 

Autonomia komunikacyjna osób z CCN jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Moją i Twoją. Odpowiedzialnością na dziś i na jutro.

Słownik podstawowych pojęć