DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
AAC- podstawowe założenia
 1. Komunikacja:

  1. jest efektem intencji osoby.

  2. to kombinacja zachowań, które są niezbędnym standardem, a które słuchacz jest w stanie prawidłowo zinterpretować.

  3. to rozmowa, a nie testowanie;to proces rozwojowy, w który wpisane są błędy.
    

 2. Rozumienie “tak” i “nie” nie są warunkiem potrzebny do rozpoczęcia nauki komunikacji.
   

 3. Nie ma żadnych dowodów, że rozwój językowy  osób z CNN przebiega w innej kolejności lub według innych zasad.

   

  (National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities (NJC)and NIH Panel (Tager-Flusberg et al., 2009)).
   

 4. Sukces komunikacyjny to znalezienie równowagi między wymaganiami komunikacyjnymi a motorycznymi.
   

 5. Istnieje wyraźna korelacja między problemami z zachowaniem a komunikacją.
   

 6. Ludzie komunikują się w sposób który jest najszybszy i najbardziej im dostępny w danym momencie.
   

 7. Ograniczenie dostępu do języka ogranicza potencjalny jego rozwój.
   

 8. Nauka czytania i pisania jest procesem zachodzącym cały czas od momentu urodzenia.

  Dla jej opanowania kluczowe jest powiązanie wszystkich elementów języka: mowy, słuchania, czytania, pisania, spostrzegania.

  (Florida Center for Reading Research).
   

 9. Wszystkie dzieci, także te z trudnościami rozwojowymi, uczą się języka pisanego jako efektu codziennych, funkcjonalnych aktywności zawierających słowa mówione i pisane. W związku z tym aktywności mające na celu naukę czytania i pisania nie powinny być wstrzymywane do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu poznawczego, mowy i języka.

  (Koppenhaver, Coleman, Kalman, Yoder 1991)

Blog