DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

28 grudnia 2018
AAC-owy niezbęnik.
Koniecznie przeczytaj!

Poniżej prezentujemy zestawienie dostępnej w języku polskim literatury na temat AAC i AT.

Oczywiście nie jest to pełny spis- jeśli tylko trafiłeś na jakąś pozycję, której tu nie ma daj nam koniecznie znać!

 

 


 

 • Baczała, D., Błeszyński J. J., (2014), Metody komunikacji alternatywnych i wspomagających, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
   
 • Błeszyński, J., (2008), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków: Impuls
   
 • Cytowska, B., Winczura, B., (2014), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków: Impuls
   
 • Frost, L., Bondy, A., (2013), The Picture Exchange Communication System Podręcznik, Agencja reklamowa AGPA
   
 • Frolich, A., (2013) Stymulacja bazalna (od podstaw),Poznań: AmbienTeresa
   
 • Grabias, S., Panasiuk, J., Woźniak, T.,(2015) Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego., Lublin:Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
   
 • Grycman, M., (2014), Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców. Kwidzyń: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania
   
 • Grycman M., Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się. Emocje. Kwidzyń: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania
   
 • Grycman M., Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się. Jedzenie. Kwidzyń: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania

 

 • Grycman, M., (2015), Sprawdź jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji wraz z propozycjami strategii terapeutycznych. Kwidzyń: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania 
   
 • Grycman, M., Smyczek, A., (2004) Wiem czego chcę! Doświadczenia polskich terapeutów i użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się. Kraków: Mówić bez słów.
   
 • Kaczmarek, B. B., (2015), Autyzm i AAC, Kraków: Impuls
   
 • Kaczmarek, B. B., (2014), Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi. Kraków: Impuls
   
 • Kaczmarek, B. B., (2014), Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa- teoria i praktyka, Kraków: Impuls
   
 • Kazek, B., Wojciechowska, J., (2016), Zmysły w komunikacji, Gdańsk: Harmonia
   
 • Kielin, J., (2013) Krok po kroku. Nauczanie uczniów z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
   
 • Piszczek, M., (2011), Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Kompendium
   
 • Piszczek, M., (2001), Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I., Warszawa: Centrum metodyczne Pomocy psychologiczno-Pedagogicznej
   
 • Smyczek, A., Bolon B., Bombińska- Domżał, A., Guzik, J., (2006), Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa!, Kraków: Stowarzyszenie Mówić bez Słów

 

 • Smyczek, A., Szczawiński, P., Szwiec-Kolanko, J., (2015) Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełosprawnością, Kraków: Szkoła bez Barier
   
 • Twardowski, A., Dykcik, W., (2004), Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi, Poznań: Wydawnictwo naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego
   
 • Twardowski, A., (2006), Wspomaganie dzieci genetycznie uwarunkowanymi wadami rozwoju i ich rodzin, Poznań: Wydawnictwo naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego
   
 • Twardowski, A., (2008), Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi, Poznań: Wydawnictwo naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego
   
 • Von Tetzchner S., Martinsen H.,(2002) Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, Warszawa:Stowarzyszenie „Mówić bez słów”
   
 • Wyczesany, J., (2010), Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami genetycznymi., Poznań: Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi "GEN"
   
 • Zielińska, J., (2014), Komputer w komunikacji w Baczałła, D., Błeszyński, J. J.,Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej (s. 103-141), Toruń: WydawnictwoNaukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Blog