DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

02 kwietnia 2019
Aplikacje wspierające rozwój samodzielności.

Wiadomo, że osoby z ASD bardziej efektywnie przetwarzają informacje w postaci wizualnej lub wizualnej i słuchowej a nie tylko słuchowej.

 

(Mirenda, Schuler, 1988; Grandi, 1995; Hodgon, 1995; Brown, Mirenda; 2006; Forsey, Kay- Rainig Bird, Bedrosian, 1996; Peterson i in. 1995.)

 W związku z tym nie dziwi, że  wykorzystanie graficznego wsparcia ułatwia osobom z ASD:

  • zrozumienie sytuacji społecznej

  • zrozumienie relacji przyczynowo- skutkowej

  • uczenie nowych umiejętności i alternatywnych zachowań

  • zmniejsza ilość zachowań problemowych.

(Mirenda, Iacono, 2009).

 

 

Wiadomo również, że SGD (urządzenia generujące mowę) są najbardziej efektywną i opartą na dowodach praktyką dla dzieci i młodzieży z ASD.

 

Wykorzystanie technologii wspomagającej AT w tym video modelowania oraz SGD jest praktyką opartą na dowodach w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, zachowania komunikacji, przywoływania uwagi, zabawy, funkcji poznawczych, gotowości szkolnej, akademickiej, motoryki, adaptacji  i umiejętności praktycznych dla dzieci i młodzieży z ASD.

Evidence- Based Practicies for Children, Youth and Young Adults with Austism Spectrum Disorder


A co się stanie gdyby tak połączyć  podpowiedzi wizualne i technologię wspomagającą?

Warto spróbować wspierać osoby z CCN wykorzystując aplikacje dostępne za darmo (lub niewielką opłatą).
Umożliwiają one tworzenie ciągów czynności, planów dnia, planów w obrębie aktywności, kart przejścia, historii społecznych i wielu innych w atrakcyjny i dostępny sposób.
Wspaniałe jako pomoc dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami z planowaniem, przejściem między aktywnościami.

 

 

ANDROID

MICROSOFT

IOS


First Then

Visual Timers


First Then Visual Schedule


Visual Schedules and Social Stories

Visual Remainders


This for That: Visual Time


PictogramAgenda

Visual Steps


Visual Schedule Planner

Kids task timer - visual timer for kids

 

Go Social Stories

 


Choiceworks

 

 

 

Visual Schedules

 

 

i Get... My Schedules at School Social Skills Stories

 

 

 

 


What's Next (Visual Prompts)

 

 

Children with Autism: A visual schedule

 

 

 

 

Plan It, Do It, Check It Off

 

 

 


i Create... Social Skills Stories
 

 

 

 

 

Autism Apps

 

 

 


Wait Timer Visual Timer Tool 

 

Opracowanie:
Katarzyna Włodarczyk

Blog