DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
Badanie sukcesu komunikacyjnego

“Badanie sukcesu komunikacyjnego” to polska adaptacja “Communication Success Screening by Dynavox”.To proste narzędzie o charakterze przesiewowym. Udzielenie odpowiedzi na 16 pytań zamkniętych (odpowiedzi tak-nie) pomoże określić czy w przypadku badanej danej osoby, która doświadcza trudności komunikacyjnych, wprowadzenie interwencji AAC może  przyniesie korzyści.

 

“Badanie sukcesu komunikacyjnego” może być wykonane na dwa różne sposóby:
a. rodzic/opiekun sam udziela odpowiedzi a następnie omawia je z odpowiednim specjalistą (nauczycielem, logopedą, osobą zajmującą się AAC),
b. zespół specjalistów pracujących z badaną osobą odpowiada na pytania najpierw indywidualnie, a następnie konfrontuje wyniki ustalając wspólną wersję i plan podejmowanych działań.


 

 

 

Czy osoba badana:

 tak  

 nie  

znajduje się w grupie ryzyka wystąpienia trudności w zakresie rozwoju mowy i języka z powodu diagnozy medycznej lub psychologicznej (np. mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, afazja, rdzeniowy zanik mięśni, zespół genetyczny)?
 

 

 

 

ma trudności w komunikowaniu swoich myśli (np. proszeniu o konkretną rzecz, opowiadaniu historii, dzieleniu się swoimi pomysłami)?
 

 

 

ma trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb?
 

 

 

próbuje komunikować się werbalnie, ale jej próby są niezrozumiałe dla większości rozmówców?
 

 

 

frustruje się i zachowuje w sposób niewłaściwy w danej sytuacji, kiedy nie może efektywnie komunikować się z innymi?
 

 

 

wykazuje zainteresowanie sytuacjami społecznymi, ale brakuje jej werbalnych możliwości uczestnictwa w interakcji?
 

 

 

 

ma trudności w inicjowaniu kontaktu z innymi?
 

 

 

 

używa przedmiotów, zdjęć, obrazków do zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale potrzebuje możliwości dalszego rozwoju językowego?
 

 

 

ma stwierdzone opóźnienia w osiąganiu kamieni milowych (np. głużenie, gaworzenie, pierwsze słowa),w zakresie rozwoju mowy?
 

 

 

odpowiada adekwatnie na pytania zamknięte (tak/nie)?
 

 

 

ma trudności w uczestniczeniu w rozmowie rówieśników?

 

 

 

 

w rozmowie z nieznaną osobą korzysta z pomocy znanego rozmówcy (np. rodzica/ nauczyciela)?
 

 

 

 

osobą niemówiącą i komunikuje się najefektywniej za pomocą mimiki twarzy, języka ciała, gestów i zachowań (zarówno społecznie akceptowalnych jak i społecznie nieakceptowalnych)?
 

 

 

doświadcza trudności w uczestniczeniu w codziennych czynnościach (np. aktywności domowe, zabawa, czynności rutynowe)?
 

 

 

 

Czy obrazki/ zdjęcia wpływają na poprawę rozumienia i ekspresji u osoby badanej?
 

 

 

posiada mniej niż 20 słów/ znaków, które są zrozumiałe dla każdego partnera komunikacyjnego?
 

   

 

 

Jeśli w ankiecie osoba badana uzyskała więcej niż 5 odpowiedzi na „tak” oznacza to, że podjęcie działań mających na celu wprowadzenie odpowiednio dobranych technik i narzędzi komunikacji wspomagającej
i alternatywnej wpłynie pozytywnie na efektywność komunikacji badanej osoby. 

 

Opracowanie: Katarzyna Włodarczyk

Blog