ALTERNATYWNE METODY DOSTĘPU

Alternatywne metody dostępu są szansą dla osób, które nie mają możliwości efektywnego wykorzystania dostępu bezpośredniego, bez konieczności ograniczania dostępu do ilości słów. Są odpowiedzią na indywidualne potrzeby osób z mniejszymi możliwościami ruchowymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Są również rozwiązaniem dla tych osób, które potrzebują bardzo rozbudowanych systemów językowych, a nie mają możliwości wykorzystywania urządzeń technologii wspomagającej […]

Czytaj więcej →