DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
CCN- osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

O złożonych potrzebach komunikacyjnych (CCN- communication complex needs) mówimy wtedy kiedy osoba nie ma wystarczających umiejętności językowych by zaspokoić swoje potrzeby. Charakteryzują się one deficytami w zakresie mowy, języka, umiejętności czytania i pisania.Nie ma żadnego związku między CCN wiekiem, kręgiem kulturowym ani statusem socjoekonomicznym.

 

Ze względu na czas powstania złożonych potrzeb komunikacyjnych osoby z CCN można podzielić na dwie główne grupy- z trudnościami wrodzonymi i nabytymi.
 

Do tej pierwszej literatura zalicza te osoby, które nie nabyły języka w sposób naturalny, a uczą się go poprzez wykorzystywanie strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej


Do tej grupy zalicza się osoby z szerokim spektrum trudności obejmującym: zaburzenia ze spektrum autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, zaburzenia rozwojowe, wady i zespoły genetyczne dziecięce niedokształcenie mowy o typie afazji, opóźniony rozwój mowy i inne trudności powstałe przed opanowaniem języka w sposób naturalny.

Osoby te nabywają język poprzez wykorzystywanie strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej. AAC nie tylko odzwierciedla istniejący w społeczeństwie język, ale również jest narzędziem wspomagającym umiejętności ekspresyjne i receptywne oraz rozwój umiejętności czytania i pisania.
 

Druga grupa to osoby, u których złożone potrzeby komunikacyjne a za tym i konieczność wykorzystywania AAC powstała stale lub czasowo w późniejszym okresie w wyniku różnego czynników biologicznych, mechanicznych lub związanych z prowadzonym leczeniem.

Do tej grupy osób z CCN, które mogłyby wykorzystywać AAC zalicza się osoby: po incydentach mózgowo-naczyniowych, z nabytymi urazami mózgu z chorobami neurodegeneracyjnymi (stwardnieniem zanikowym bocznym, stwardnieniem rozsianym, afazją, apraksją, Alzheimerem),
z niepełnosprawnością po przebytych operacjach (np. glosektomi, laryngektomi); z okresowymi trudnościami (np. intubacja) w trakcie intensywnej terapii, osoby w stanach minimalnej świadomości i inne.

 

Lista osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN) które mogłyby skorzystać na wykorzystaniu metod i strategii AAC jest dużo dłuższa. Potrzeby tych osób mogą się różnić, zmieniać wraz z upływem czasu, oraz zależeć od postępów i rokowań choroby.

 

Opracowanie: Katarzyna Włodarczyk

 

Blog