DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
Cele wykorzystania komunikatorów

CELE OSOBISTE
Danie użytkownikowi AAC jego głosu; wzmocnienia motywacji do komunikowania chęci, potrzeb, myśli, opinii, emocji; kontrola otoczenia; niezależność wyborów; pełnienie roli lidera w grupie, budowanie bazowych umiejętności życiowych
i dużo więcej.

CELE SPOŁECZNE
Stwarzanie wszystkim uczniom możliwości do uczestnictwa w aktywnościach, rozwijanie umiejętności społecznych, zaangażowanie w interakcje wymagające współpracy, nauka zmiany ról w trakcie interakcji; inicjowanie interakcji
społecznych, właściwe odpowiadanie na zainicjowaną przez kogoś innego interakcję, ułatwienia funkcjonowania w grupie rówieśniczej, klasie itd.

CELE EDUKACYJNE
Realizacja celów edukacyjnych w dostępny dla ucznia sposób.

 

 

 

Opracowanie: Katarzyna Włodarczyk

Blog