DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

01 sierpnia 2019
Chcemy pogadAAC o...

Zespołowe konsultacje podopiecznego.

 

O sukcesie budowania komunikacji z wykorzystaniem AAC często decyduje praca zespołowa i aktywne zaangażowanie wszystkich (rodziców, nauczycieli, specjalistów) we wspólne działania wspierające kompetencje komunikacyjne osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN).

 

Dlatego proponujemy wspólne konsultacje zespołowe z udziałem naszych specjalistów obejmujące w zależności od potrzeb: opracowanie diagnozy potrzeb i możliwości komunikacyjnych, dobór strategii komunikacyjnych, dostosowanie otoczenia lub dobór narzędzi AT.

 

Konsultacje zawsze podsumowuje określenie celów krótko i długoterminowych jak również opracowanie indywidualnego planu działania.

 

Blog