• No one has Ever Become Poor from Giving!

Strategie wspierające naukę czytania Użytkowników AAC (wersja z zaświadczeniem)

Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Kurs
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Kurs  „Strategie wspierające naukę czytania Użytkowników AAC” wpisuje się w szerszy cykl poświęcony nauce czytania i pisania Użytkowników AAC według kompleksowego modelu nauki czytania i pisania autorstwa Davida Koppenhavera i Karen Erickson.

W tym module szczególna uwaga została poświęcona strategiom wspierania czytania ze zrozumieniem i samodzielnego czytania, wchodzącym w skład szerszych strategii konwencjonalnej nauki czytania i pisania.

What Will You Learn?

 • jakie są kluczowe czynniki niezbędne do opanowania umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem;
 • jak adekwatnie dobierać teksty do czytania;
 • jakie strategie warto stosować aby maksymalizować efekty w procesie nauki czytania ze zrozumieniem;
 • jakie narzędzia technologii wspomagającej można wykorzystać aby wspierać samodzielne czytanie Użytkowników AAC.

Kurs Content

Strategie wspierające naukę czytania Użytkowników AAC
Kurs  "Strategie wspierające naukę czytania Użytkowników AAC" wpisuje się w szerszy cykl poświęcony nauce czytania i pisania Użytkowników AAC według kompleksowego modelu nauki czytania i pisania autorstwa Davida Koppenhavera i Karen Erickson. W tym module szczególna uwaga została poświęcona strategiom wspierania czytania ze zrozumieniem i samodzielnego czytania, wchodzącym w skład szerszych strategii konwencjonalnej nauki czytania i pisania.

 • Wstęp
  08:04
 • Nauka czytania i pisania- kluczowe założenia
  39:00
 • Kluczowe kompetencje niezbędne do samodzielnego czytania ze zrozumieniem.
  39:00
 • Strategie wspierające czytanie ze zrozumieniem
  37:00
 • Samodzielne czytanie
  12:00
 • Zaliczenie
  02:00
Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer