09 września 2019
Preferencja koloru. Można odnieść wrażenie, że dziecko znacznie chętniej patrzy na określony kolor, jednocześnie zdając się nie zauważać innych. Najczęściej obserwuje się preferencję czerwonego i żółtego, ale są również dzieci,
12 września 2019
Osoby z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI) doświadczają trudności w percepcji obrazów złożonych. W związku z tym projektując narzędzia komunikacyjne należy dostosować ich wygląd do możliwości i potrzeb użytkownika. Dostosowanie to
09 września 2019
  Korowe zaburzenia widzenia (CVI) to termin określający zaburzenia widzenia wynikające z uszkodzenia mózgu. CVI tym różni się od innych zaburzeń widzenia, że nie jest spowodowany problemami z  samą gałką oczną,
13 września 2019
  Jedną z cech charakterystycznych CVI (korowych zaburzenia widzenia) jest trudność w przetwarzaniu obrazów złożonych (z dużą ilością szczegółów). Wpieranie aktywności dziecka, jego samodzielnego działania a także rehabilitacja wzroku nieodłącznie wiąże
12 września 2019
W JĘZYKU POLSKIM: http://oculino.com/korowe-uszkodzenie-widzenia-cvi/ http://angelman.org.pl/aspekty-medyczne/cvi/ http://joannatokarska.pl/cvi-korowe-zaburzenia-widzenia-wywiad-z-dr-christine-roman-lantzy/ http://www.aps.edu.pl/media/2129633/mozgowe_uszkodzenie_2018-internet.pdf https://www.youtube.com/watch?v=ac_k5JO9F5Y W JĘZYKU ANGIELSKIM: https://pcvis.vision/ http://littlebearsees.org/ https://cvi.aphtech.org/?page_id=65 https://startseeingcvi.com/ http://www.pathstoliteracy.org/topic/cvi http://www.childrenshospital.org/conditions-and-treatments/conditions/c/cortical-visual-impairment/symptoms-and-causes https://www.perkinselearning.org/videos/webcast/cortical-visual-impairment-and-evaluation-functional-vision https://www.afb.org/blindness-and-low-vision/eye-conditions/cortical-visual-impairment-traumatic-brain-injury-and http://www.wonderbaby.org/articles/top-8-misconceptions-about-cortical-visual-impairment-cvi http://www.cvisociety.org.uk/# http://www.cerebra.org.uk/English/Pages/home.aspx http://www.afb.org/info/living-with-vision-loss/eye-conditions/cortical-visual-impairment-traumatic-brain-injury-and-neurological-vision-loss/123 https://www.lilliworks.org/sample-page/10-principles/ http://www.ssc.education.ed.ac.uk/resources/vi&multi/eyeconds/cereVI.html http://c324175.r75.cf1.rackcdn.com/products/TeamApproachtoCVI.pdf https://www.perkinselearning.org/videos/webcast/cerebral-visual-impairment-brain-based-visual-condition?utm_campaign=cerebral%20vi%20brain-based%20visual%20condition&utm_source=webcast%20announcement&utm_medium=email https://www.perkins.org/assets/downloads/webinars/presentation/strategies-for-improving-literacy.pdf GRUPA WSPARCIA
13 września 2019
Środowisko, przestrzeń, otoczenie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu zarówno funkcji wzrokowych jak i samodzielności  (w tym motoryki i orientacji przestrzennej) osoby z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI). Głównym celem jest przede
13 września 2019
Adaptacja książek powinna zależeć przede wszystkim od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, dla którego są one tworzone.  Niemniej jednak w zależności od fazy CVI, dr. Christine Roman- Lantzy podaje następujące
19 grudnia 2018
https://lightbox.cognable.com https://itunes.apple.com/us/app/ilovefireworks-lite/id305321745?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/doodle-kids/id302828886?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/tap-n-see-zoo/id491247565?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/baby-view/id451312722?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/babytap-hd/id364471321?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/art-of-glow/id387680399?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/glowtunes/id435328159?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/cosmic-top/id401450971?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/cause-effect-sensory-light/id533976433?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/sensory-imeba/id639593854?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/big-bang-pictures/id586617928?mt=8 https://www.ianbean.co.uk/senswitcher/ https://www.edaplay.com/eda-play-toby/ Opracowanie: Katarzyna Włodarczyk
12 września 2019
Dr. Roman-Lantzy, autorka Cortical Visual Impairment: An Approach to Assessmentand Intervention, wyodrębniła trzy fazy CVI. W fazie pierwszej u dziecka można zaobserwować większość cech charakterystycznych tego zaburzenia. Z czasem, w
12 września 2019
Doświadczane przez osobę trudności wzrokowe (np. korowe zaburzenia widzenia CVI) wymagają dostosowania i adaptacji zarówno strategii jak i narzędzi komunikacyjnych. Należy pamiętać jednak, że głównym celem jest MAKSYMALNE WSPIERANIE KOMUNIKACJI
19 grudnia 2018
  Nauka czytania i pisania to proces zachodzący od urodzenia przez całe życie. Dla jej opanowania kluczowe jest powiązanie wszystkich elementów języka: mowy, słuchania, czytania, pisania, spostrzegania. Wszystkie dzieci, także tez
12 września 2019
  Wykorzystanie symboli przestrzenno- dotykowych (przedmiotów lub ich fragmentów) do komunikacji wymaga od użytkownika skoordynowania umiejętności z zakresu motoryki małej i przetwarzania sensorycznego. Mózg jest w stanie prawidłowo rozpoznać przedmiot tylko

CVI- korowe zaburzenia widzenia

DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk