DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

09 września 2019
Preferencja koloru. Można odnieść wrażenie, że dziecko znacznie chętniej patrzy na określony kolor, jednocześnie zdając się nie zauważać innych. Najczęściej obserwuje się preferencję czerwonego i żółtego, ale są również dzieci,
12 września 2019
Osoby z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI) doświadczają trudności w percepcji obrazów złożonych. W związku z tym projektując narzędzia komunikacyjne należy dostosować ich wygląd do możliwości i potrzeb użytkownika. Dostosowanie to
09 września 2019
  Korowe zaburzenia widzenia (CVI) to termin określający zaburzenia widzenia wynikające z uszkodzenia mózgu. CVI tym różni się od innych zaburzeń widzenia, że nie jest spowodowany problemami z  samą gałką oczną,
13 września 2019
  Jedną z cech charakterystycznych CVI (korowych zaburzenia widzenia) jest trudność w przetwarzaniu obrazów złożonych (z dużą ilością szczegółów). Wpieranie aktywności dziecka, jego samodzielnego działania a także rehabilitacja wzroku nieodłącznie wiąże
12 września 2019
W JĘZYKU POLSKIM: http://oculino.com/korowe-uszkodzenie-widzenia-cvi/ http://angelman.org.pl/aspekty-medyczne/cvi/ http://joannatokarska.pl/cvi-korowe-zaburzenia-widzenia-wywiad-z-dr-christine-roman-lantzy/ http://www.aps.edu.pl/media/2129633/mozgowe_uszkodzenie_2018-internet.pdf https://www.youtube.com/watch?v=ac_k5JO9F5Y W JĘZYKU ANGIELSKIM: https://pcvis.vision/ http://littlebearsees.org/ https://cvi.aphtech.org/?page_id=65 https://startseeingcvi.com/ http://www.pathstoliteracy.org/topic/cvi http://www.childrenshospital.org/conditions-and-treatments/conditions/c/cortical-visual-impairment/symptoms-and-causes https://www.perkinselearning.org/videos/webcast/cortical-visual-impairment-and-evaluation-functional-vision https://www.afb.org/blindness-and-low-vision/eye-conditions/cortical-visual-impairment-traumatic-brain-injury-and http://www.wonderbaby.org/articles/top-8-misconceptions-about-cortical-visual-impairment-cvi http://www.cvisociety.org.uk/# http://www.cerebra.org.uk/English/Pages/home.aspx http://www.afb.org/info/living-with-vision-loss/eye-conditions/cortical-visual-impairment-traumatic-brain-injury-and-neurological-vision-loss/123 https://www.lilliworks.org/sample-page/10-principles/ http://www.ssc.education.ed.ac.uk/resources/vi&multi/eyeconds/cereVI.html http://c324175.r75.cf1.rackcdn.com/products/TeamApproachtoCVI.pdf https://www.perkinselearning.org/videos/webcast/cerebral-visual-impairment-brain-based-visual-condition?utm_campaign=cerebral%20vi%20brain-based%20visual%20condition&utm_source=webcast%20announcement&utm_medium=email https://www.perkins.org/assets/downloads/webinars/presentation/strategies-for-improving-literacy.pdf GRUPA WSPARCIA
13 września 2019
Środowisko, przestrzeń, otoczenie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu zarówno funkcji wzrokowych jak i samodzielności  (w tym motoryki i orientacji przestrzennej) osoby z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI). Głównym celem jest przede
13 września 2019
Adaptacja książek powinna zależeć przede wszystkim od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, dla którego są one tworzone.  Niemniej jednak w zależności od fazy CVI, dr. Christine Roman- Lantzy podaje następujące
19 grudnia 2018
https://lightbox.cognable.com https://itunes.apple.com/us/app/ilovefireworks-lite/id305321745?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/doodle-kids/id302828886?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/tap-n-see-zoo/id491247565?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/baby-view/id451312722?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/babytap-hd/id364471321?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/art-of-glow/id387680399?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/glowtunes/id435328159?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/cosmic-top/id401450971?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/cause-effect-sensory-light/id533976433?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/sensory-imeba/id639593854?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/big-bang-pictures/id586617928?mt=8 https://www.ianbean.co.uk/senswitcher/ https://www.edaplay.com/eda-play-toby/ Opracowanie: Katarzyna Włodarczyk
12 września 2019
Dr. Roman-Lantzy, autorka Cortical Visual Impairment: An Approach to Assessmentand Intervention, wyodrębniła trzy fazy CVI. W fazie pierwszej u dziecka można zaobserwować większość cech charakterystycznych tego zaburzenia. Z czasem, w
12 września 2019
Doświadczane przez osobę trudności wzrokowe (np. korowe zaburzenia widzenia CVI) wymagają dostosowania i adaptacji zarówno strategii jak i narzędzi komunikacyjnych. Należy pamiętać jednak, że głównym celem jest MAKSYMALNE WSPIERANIE KOMUNIKACJI
19 grudnia 2018
  Nauka czytania i pisania to proces zachodzący od urodzenia przez całe życie. Dla jej opanowania kluczowe jest powiązanie wszystkich elementów języka: mowy, słuchania, czytania, pisania, spostrzegania. Wszystkie dzieci, także tez
12 września 2019
  Wykorzystanie symboli przestrzenno- dotykowych (przedmiotów lub ich fragmentów) do komunikacji wymaga od użytkownika skoordynowania umiejętności z zakresu motoryki małej i przetwarzania sensorycznego. Mózg jest w stanie prawidłowo rozpoznać przedmiot tylko

CVI- korowe zaburzenia widzenia