DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

13 września 2019
CVI= DOSTOSOWANIE

 

Jedną z cech charakterystycznych CVI (korowych zaburzenia widzenia) jest trudność w przetwarzaniu obrazów złożonych (z dużą ilością szczegółów).

Wpieranie aktywności dziecka, jego samodzielnego działania a także rehabilitacja wzroku nieodłącznie wiąże się więc z koniecznością dostosowywania przestrzeni i wykorzystywanych materiałów do możliwości i potrzeb dziecka.

 

 

 

 

NIE WSZYTKO DLA WSZYSTKICH!
Właściwe dostosowanie wymaga przede wszystkim poznania potrzeb i możliwości dziecka!
To co pomoże jednemu może się okazać zupełnie nietrafione dla innego dziecka.
Konieczna jest więc dobra, wielospecjalityczna i wieloaspektowa DIAGNOZA.

 

 

 

OD CZEGO ZACZĄĆ?

 

1. Wyłapanie trudności, czyli zauważenie u konkretnego dziecka cech charakterystycznych dla tego zaburzenia (więcej na ten temat można przeczytać tutaj:https://generaacja.pl/cechy-charakterystyczne-cvi),
rozmowa z rodzicem, konsultacja z innymi terapeutami, specjalistami aby skonfrontować swoje spostrzeżenia.

 

 

 

2. Ocena funkcjonalna poziomu funkcjonowania wzrokowego dziecka i określenie poziomu np. na CVI Range (Dr. Ch. Roman- Lantzy).

 

1-2: minimalna reakcja wzrokowa

3-4: bardziej stabilna reakcja wzrokowa

5-6: wykorzystanie wzroku w aktywnościach funkcjonalnych

7-8: ciekawość i zainteresowanie bodźcami wzrokowymi

9-10: spontaniczne wykorzystanie widzenia w aktywnościach.

 

W procesie oceny i diagnozy powinni uczestniczyć rodzice, specjaliści pracujący z dzieckiem, jednak główną rolę pełni osoba, z najwyższymi kompetencjami w tej dziedzinie np. tyflopedagog.

 

 

 

3. Interwencja.

Przełożenie wyników diagnozy na konkretne działania mające na celu takie dostosowanie środowiska, aktywności i wykorzystywanych materiałów, aby maksymalnie wspierać funkcje wzrokowe.

 

preferencja koloru

wykorzystanie preferowanego koloru
np. żółtego przy tworzeniu materiałów

potrzeba ruchu

kierunek i szybkość ruchu w jaki muszą zostać wprawione elementy

opóźniona reakcja wzrokowa

czas prezentowania materiałów

preferencja pola widzenia

miejsce prezentowania materiałów

trudności z percepcją obrazu złożonego

poziom złożoności prezentowanych materiałów (adaptacje, dostosowania, podkreślanie cech istotnych)

wpatrywanie się
w źródło światła

kontrolowanie światła w otoczeniu, wykorzystanie światła do zwrócenia uwagi na prezentowane materiały, wyeliminowanie pobłysku (laminat!)

trudności
z widzeniem
na odległość

określenie maksymalnej odległości od twarzy w jakiej mają być prezentowane materiały

trudności z percepcją nowych bodźców

łączenie nowych elementów wzrokowych z już znanymi

brak spontanicznego sięgania po przedmiot

czas i rodzaj niezbędnej podpowiedzi/ wsparcia 

 

 

PRZYKŁADY- INSPIRACJE DOSTOSOWANYCH AKTYWNOŚCI

 

 

Opracowanie:http://www.pathstoliteracy.org/blog/cvi-and-adaptations-literacy

zdjęcia pochodzą ze stron:http://www.pathstoliteracy.org/, www.pitnerest.com, zasobów własnych

Katarzyna Włodarczyk

Blog