DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Diagnoza dokonywana jest przez specjalistę AAC lub zespół kilku różnych specjalistów
(np. logopedę i fizjoterapeutę) w zależności od indywidualnych potrzeb osoby.

Obejmuje cykl 5 spotkań w miejscu stałego pobytu osoby.

Zachęcamy by w miarę możliwości w procesie diagnostycznym uczestniczyli wszyscy, którzy regularnie mają kontakt z osobą, której dotyczy diagnoza.

Diagnoza to nie tylko wizyty specjalisty- to szeroko rozumiana współpraca między rodziną, terapeutami
a przedstawicielem "generAACji", prowadząca do opracowania:

-diagnozy potrzeb i możliwości senso-motorycznych i dobór metody dostępu,

- diagnozy potrzeb komunikacyjnych,

- diagnozy rozumienia mowy,

- opisu zachowań komunikacyjnych,

-określenia słownictwa potrzebnego osobie,

- dobrania sposobu organizacji narzędzi niskiej technologii do komunikacji.

Diagnoza kończy się określeniem celów terapii długoterminowej jak i celów krótkoterminowych oraz wydaniem opinii.

I SPOTKANIE
WYWIAD DIAGNOSTYCZNY

Po co?
​​​​​​Celem tego spotkania jest zapoznanie się z aktualnymi umiejętnościami, potrzebami i wyzwaniami komunikacyjnymi osoby, której dotyczy diagnoza w opinii tych, którzy znają ją najlepiej.

Im więcej osób tym lepiej!
Każda osoba, członkowie rodziny, terapeuci, opiekuni, mogą wnieść cenne uwagi odnośnie wykorzystywanych strategii komunikacyjnych.
Przedstawiciel "generAACji" zapoznaje się również z dokumentacją medyczną i przebiegiem dotychczasowej terapii. Może skierować również na dodatkowe badania lub diagnozę do innego specjalisty.

Poznać bliżej.
Komunikacja ma to do siebie, że dzieje się cały czas; w każdej sytuacji.
Komunikacja to także emocje, zarówno te mobilizujące jak i te stresujące. 
Nie chcemy aby diagnoza wiązała się z jakimkolwiek stresem i presją dla osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.
Dlatego podczas pierwszej wizyty diagnostycznej prosimy o nagranie kilku filmików przedstawiających typowe sytuacje codzienne i komunikacyjne, a następnie przekazanie ich osobie prowadzącej diagnozę.

 

DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI I POTRZEB KOMUNIKACYJNYCH

PRZEBIEG

II SPOTKANIE
OMÓWIENIE NAGRAŃ; WPROWADZENIE DO AAC

Omówienie nagrań
Drugie spotkanie to dokładne omówienie na podstawie nagrań aktualnych sposobów komunikacji. Podstawą dla tej rozmowy jest zgromadzony
wcześniej i przeanalizowany przez naszego specjalistę materiał filmowy.

Najlepsze narzędzie?
Przygotowany partner komunikacyjny!

Żadna książka komunikacyjna, narzędzie średniej czy nawet wysokiej technologii nie sprawi,że osoba ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi zacznie się efektywnie komunikować.

Najlepsze narzędzie komunikacyjne to przygotowany partner komunikacyjny!
Dlatego duży nacisk kładziemy na wzmocnienie kompetencji,tych,
którzy najwięcej czasu spędzają z osobą, które dotyczy diagnoza.

Analiza nagrań to punkt wyjścia do zapoznania rodziny, terapeutów,
opiekunów z dobranymi przez specjalistę strategiami AAC.

Komunikacja wspomagająca i alternatywna nie wygląda naturalnie.
Partnerzy komunikacyjni muszą sami nauczyć się nowych technik,
strategii, metod, aby móc ich nauczyć  kogoś innego!

Drugie spotkanie to szansa na przećwiczenie ich
w przyjaznej atmosferze pod na prawdę życzliwym
okiem naszego specjalisty. 
 
.

III SPOTKANIE
WPROWADZENIE NARZĘDZIA

I co?
Trzecie spotkanie rozpoczyna się od porównania analizy zmian w komunikacji jakie zaszły po wprowadzeniu na II spotkaniu wybranych strategii komunikacyjnych.

Nie tylko komunikacja naturalna.
Opanowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych i strategii radzenia sobie w sytuacji gdy osoba nie ma dostępu do żadnego z narzędzi jest niezwykle ważne!
Ale niewystarczające...

Tą lukę chcemy zapełnić wprowadzeniem w jednej, z analizowanych wcześniej
na nagraniach, sytuacji narzędzia komunikacyjnego niskiej technologii (pojedynczych sygnałów trójwymiarowych, dwuwymiarowych, zdjęć, symboli, gestów itd) dostosowanego do potrzeb osoby.

Modelowanie, modelowanie, modelowanie.
Modelowanie to podstawa! 
Więc najpierw my zamodelujemy rodzinie, terapeutom, opiekunom, jak wykorzystywać narzędzie.
Następnie modelować będziemy sobie na wzajem, a dopiero na końcy w kontakcie z osobą, dla której zostało ono opracowane.


 

IV SPOTKANIE
EWALUACJA NARZĘDZIA, KONSULTACJA Z INNYM SPECJALISTĄ

Pierwsze próby komunikacji z wykorzystaniem narzędzia
z pewnością zrodziły sporo pytań, uwag, wskazówek.
Chcemy o nich porozmawiać.

Nie ma narzędzia idealnego, ale można dokładać wszelkich starań
aby proponowane narzędzie było maksymalnie dostosowane do potrzeb.

Aby narzędzie mogło powstać trzeba ustalić w jakich sytuacjach będzie wykorzystywane i jakie słownictwo powinno się w nim znaleźć.

Przedostatnie spotkanie diagnostyczne to również może być czas konsultacji
z innym specjalistą z naszej Fundacji, w zależności od potrzeb osoby.

V SPOTKANIE
OMÓWIENIE DIAGNOZY I OPRACOWANIE CELÓW 

Podczas ostatniego spotkania przedstawiciel "generAACji" omawia
z rodzicami, opiekunami, terapeutami wyniki przeprowadzonej diagnozy.

Przekazuje również rozpisane strategie komunikacyjne i wytyczne do stworzenia pomocy komunikacyjnej.

Wraz ze wszystkimi, którzy uczestniczyli w diagnozie opracowuje cele długo
 i krótkoterminowe:

- językowe
- społeczne
-strategiczne 
- operacyjne.

Diagnoza kończy się przekazaniem pełnej dokumentacji wraz z opinią rodzicom,
lub opiekunom prawnym.

UMÓW SIĘ

Twój e-mail:
Temat:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!