DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Diagnoza dokonywana jest przez specjalistę AAC, AT lub zespół kilku różnych specjalistów w zależności od indywidualnych potrzeb osoby.

Obejmuje cykl do 5 spotkań w miejscu stałego pobytu osoby rozciągniętych w czasie.

Zachęcamy by w miarę możliwości w procesie diagnostycznym uczestniczyli wszyscy, którzy regularnie mają kontakt z osobą, której dotyczy diagnoza.

Diagnoza to nie tylko wizyty specjalisty- to szeroko rozumiana współpraca między rodziną, terapeutami a przedstawicielem "generAACji", w trakcie których, dokonana zostanie:

- diagnoza potrzeb i możliwości senso-motorycznych i dobór metody dostępu,

- diagnoza potrzeb komunikacyjnych lub funkcjonalnych,

- prezentacja i instruktaż dla rodziców/ opiekunów terapeutów,

- próba wykorzystania do 3 różnych narzędzi AT (każdy po 2 tygodnie),

- decyzja o doborze narzędzia technologii wspomagającej.

 

Istnieje możliwość połączenia jednocześnie diagnozy AAC i AT ze sobą.
Wtedy jej przebieg jest ustalany indywidualnie.


 

 

  

I SPOTKANIE
WYWIAD DIAGNOSTYCZNY


W czasie pierwszego spotkania przedstawiciel „generAACji” przede wszystkim skupi się na zebraniu od rodziców/opiekunów/ specjalistów wywiadu odnośnie Państwa oczekiwań, celu i sytuacji, w których mogłoby być wykorzystywane narzędzie.
Zada również pytania odnośnie trudności jakich doświadcza osoba aktualnie uczestnicząc w nich.

Niezbędna będzie analiza dokumentacji medycznej oraz ocena możliwości i potrzeb sensoryczno- motorycznych.
Specjalista zapyta również o aktualnie dostępne pomoce komunikacyjne
oraz sprzęty rehabilitacyjne i ortopedyczne. 

Na koniec rodzic/opiekun przekazuje specjaliście nagranie osoby, dla której dobierany jest sprzęt, w tej sytuacji, w której miałby być używany.

DOBÓR NARZĘDZI TECHNOLOGII WSPOMAGAJĄCEJ (AT)

PRZEBIEG

II SPOTKANIE
 DOBÓR POZYCJI I PIERWSZE PRÓBY Z NARZĘDZIEM AT

Na drugie spotkanie przedstawiciel Fundacji przychodzi z konkretną propozycją narzędzia AT, i o ile jest taka potrzeba, systemem mocującym. Prezentuje i zapewnia krótki instruktaż odnośnie konkretnego urządzenia.

Druga część spotkania to pierwsze próby aktywności
z wykorzystaniem technologii.
Specjalista z "generAACji" najpierw modeluje przykładową aktywność, następnie modelują rodzice/opiekuni/terapeuci a dopiero na końcu
robimy dokładnie to samo ale tym razem z przyszłym użytkownikiem urządzenia.

Jeśli narzędzie i pozycja (system mocowania) wydają się być odpowiednie, można podpisać umowę wypożyczenia sprzętu na okres do 2 tygodni.

III SPOTKANIE

EWALUACJA NARZĘDZIA, DRUGA PROPOZYCJA

Po dwutygodniowym okresie prób cały zespół spotyka się po raz kolejny aby dokonać ewaluacji- omówienia co w danym narzędziu odpowiadało, co przeszkadzało, co należałoby zmienić.

W zależności od potrzeb zespół może podjąć decyzję o zmianie ustawień narzędzia, które już było próbowane (o ile jest taka możliwość techniczna)
lub wypróbowaniu innego zaproponowanego narzędzia, którym dysponuje Fundacja.

 Można je również wypożyczyć do testów na okres do 2 tygodni.

IV SPOTKANIE
DRUGA EWALUACJA, TRZECIA PROPOZYCJA

Jeśli i drugi proponowany sprzęt nie spełnił oczekiwań
można podjąć próbę z trzecim urządzeniem.

Spotkanie przebiega w analogiczny sposób jak trzecie.

V SPOTKANIE
OMÓWIENIE DIAGNOZY I OPRACOWANIE CELÓW 

Podczas ostatniego spotkania cały zespół omawia jeszcze raz cały proces doboru narzędzia i podejmuje decyzję o wyborze jednego z testowanych urządzeń.
 

Kolejnym krokiem jest wsparcie przedstawiciela „generAACji”
w złożeniu zamówienia lub przygotowaniu wniosku o dofinansowanie
z dostępnych środków publicznych
lub (w prawnie uzasadnionych przypadkach) Fundacji.

UMÓW SIĘ

Twój e-mail:
Temat:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Proces doboru narzędzia jest kwestią niezwykle zindywidualizowaną. Każdy człowiek ma inne możliwości i predyspozycje.

 

Czasami uda nam się dobrać odpowiednie narzędzie
już na drugiej wizycie, czasami na trzeciej.

W takiej sytuacji pozostałe spotkania przeznaczone są na instruktaż
z jego obsługi i wykorzystania w codziennych sytuacjach.
Zespół może też podjąć decyzję o rezygnacji z pozostałych spotkań lub innym ich wykorzystaniu.