• No one has Ever Become Poor from Giving!

CVI czyli korowe zaburzenia widzenia, dotyczą sporej grupy Użytkowników AAC.

Choć w przypadku osób z CVI trudności z widzeniem mogą znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie, to dzięki celowanej terapii poprawa funkcji wzrokowych jest prawdopodobna i oczekiwana!

Specyfika funkcjonowanie osób z CVI wymaga jednak niestandardowych rozwiązań.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym nam potrzebom, od września 2021 w naszej ofercie proponujemy diagnozę funkcjonalną CVI. Diagnoza przeprowadzona jest zgodnie ze standardami CVI Range Christine Roman-Lantzy.

Efektem diagnozy jest:

  • określenie aktualnego poziomu funkcji wzrokowych (faza CVI),
  • opis poszczególnych obszarów funkcjonowania,
  • propozycje dostosowań  środowiskowych,
  • CVI Schedule – plan aktywności wspierających usprawnianie funkcji wzrokowych na danym etapie.

 Udział w konsultacji jest odpłatny.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

    Make a Donation
    Paybal button
    Become A volunteer