DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

10 marca 2019
Fakty i mity o AAC

MITY

FAKTY

AAC hamuje rozwój mowy.

 

Zostało to udowodnione w licznych badaniach i praktyce klinicznej. Większość dzieci, które korzystały z AAC posługuje się większą ilością słów w mowie werbalnie.

 

Osoba musi opanować podstawowe umiejętności zanim będzie miało wprowadzone AAC.

W świetle obecnie uznanych dowodów stwierdza się, że nie ma ŻADNYCH specyficznych umiejętności wstępnych, które są warunkują skuteczność szeroko rozumianego AAC.ASHA, 2004, Communication Matters, 2012

Kontakt wzrokowy jest niezbędny do komunikacji.

Kontakt wzrokowy nie jest niezbędny do słuchania i zwracania uwagi. Dla wielu osób (zwłaszcza z zaburzeniami przetwarzania bądź z zaburzeniami ze spektrum autyzmu) łatwiejsze jest słuchanie i przetwarzanie informacji słuchowej jeśli nie muszą jednocześnie przetwarzać informacji wzrokowych. Kładzenie nacisku na kontakt wzrokowy może być bardzo wymagające, męczące, a nawet bolesne

 

Osoba korzystając z AAC nie będzie miało motywacji do mówienia.

Dzieci wybierają ten sposób komunikacji, który dla nich w danej chwili jest szybszy, łatwiejszy i efektywniejszy.Mowa zawsze jest szybsza od AAC. Ale dzięki wykorzystaniu AAC osoby nie są ograniczone do mówienia tylko tego co ich usta są w stanie wyartykułować. Mogą swobodnie posługiwać się czasami, czy rozbudowywać proste zdania (np. „Ciastko”) w bardziej rozbudowane („Poproszę ciastko z czekoladową polewą”).

 

ZAWSZE należy przejść drogę od konkretu do symbolu.

Narzędzie używane do komunikacji powinno być ZAWSZE dostosowane do możliwości i potrzeb osoby.Nie zawsze jest konieczność przechodzenia całej tej ścieżki. Zdjęcia i przedmioty wzmacniają rozumienie symbolu, ale nie determinują zasadności ich wcześniejszego użycia do komunikacji.

 

Naukę komunikacji ZAWSZE należy rozpoczynać na niskiej technologii.

Użytkownik AAC nawet jeśli korzysta ze średniej czy wysokiej technologii ZAWSZE musi mieć dostęp do swojej pomoc komunikacyjnej niskiej technologii. Nie ma jednak badań potwierdzających konieczność nauki najpierw na niskiej technologii a później na wysokiej.Wysoka technologia jest zazwyczaj łatwiejsza i bardziej motywująca.

AAC nie stosuje się dla osób z autyzmem.

Osoby z ASD bardziej efektywnie przetwarzają informacje w postaci wizualnej lub wizualnej i słuchowej a nie tylko słuchowej. (Mirenda, Schuler, 1988; Grandi, 1995; Hodgon, 1995; Brown, Mirenda; 2006; Forsey, Kay- Rainig Bird, Bedrosian, 1996; Peterson i in. 1995.)Wykorzystanie graficznego wsparcia ułatwia osobom z ASD zrozumienie sytuacji społecznej, zrozumienie relacji przyczynowo- skutkowej, uczenie nowych umiejętności i alternatywnych zachowań, zmniejsza ilość zachowań problemowych (Mirenda, Iacono, 2009).

 

AAC to ostateczność.

 

Modelowanie, technologia wspomagająca, PECS, videomodelowanie, skrytpy społeczne, pomoce wizualne to praktyki oparte na dowodach (Evidence Based Practices). POWINNY być stosowane wobec osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CCN).

AAC nie stosuje się z osobami dorosłymi z CCN.

Według zaleceń i standardów ASHA AAC POWINNO być wykorzystywane do komunikacji z osobami: po incydentach mózgowo-naczyniowych, z nabytymi urazami mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi np. stwardnieniem zanikowym bocznym

(Ball, Beukelman, & bardach, 2007;Beukelman, Fager, (& Nordness, 2011), stwardnieniem rozsianym, afazją (Beukelman, Hux, Dietz, McKelvey, & Weissling, 2015), apraksją, Alzheimerem, z niepełnosprawnością po przebytych operacjach  (np. glosektomi, laryngektomi);w okresowymi trudnościami (np. intubacja) w trakcie intensywnej terapii, w stanach minimimalnej świadomości.

AAC sprawia, że osoba wygląda inaczej, nienormalnie.

 

 

osoba z CCN będąc pozbawiona dostępu do AAC nie ma możliwości wyrażenia swojego swojego aktualnego poziomu rozwoju poznawczego i komunikacyjnego, przez c jest postrzegana jako niżej funkcjonująca.Dzięki wykorzystaniu najnowszych urządzeń technologii wspomagającej użytkownicy AAC mogą korzystać z typowych tabletów, czy smartfonów z odpowiednim oprogramowaniem.

Opracowanie:Limitations with Using a Representational Hierarchy Approach for Language Learning, Gayle Porter & Linda Burkhart, Limitations with Using a Representational Hierarchy Approach for Language Learning Gayle Porter & Linda Burkhart)PrAACtical Resources: 10 Things You May Not Know About AAC Carole Zangari https://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589942773&section=Key_Issues#AAC_Populations, Branson & Demchak, 2009; Romski, Sevcik, Barton-Husley, & Whitmore, 2015data dostępu: 05.08.208
Katarzyna Włodarczyk

Blog