DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
Hierarchia podpowiedzi

STOSUJ PRZEKAZ WSPOMAGANY- MODELUJ jak najczęściej to możliwe, w każdym otoczeniu
i sytuacji.


1. MOTYWACJA
Stwarzanie okazji i sytuacji, które są bardzo angażujące i sprzyjające komunikacji.
Bądź motywującym partnerem komunikacyjnym.
ZACZEKAJ

2. PAUZA
Zrób pauzę i poczekaj na odpowiedz osoby. Rozważ użycie zegarka aby czekać odpowiednio długo. Niektóre osoby potrzebują kilku sekund a niektóre dużo dłużej. Zwłaszcza osoby z postawą lękową mogą skorzystać z tego typu podpowiedzi.
ZACZEKAJ

3. POŚREDNIA PODPOWIEDŹ WIZUALNA
Użyj gestu, światła, przybliż pomoc do komunikacji lub w jakikolwiek sposób zwróć uwagę
na zakomunikowaniu wiadomości. Użyj zachęcającej pauzy.
ZACZEKAJ

4. BEZPOŚREDNIA PODPOWIEDŹ WIZUALNA
Wskaż dokładnie możliwą wiadomość, którą osoba mogłaby chcieć przekazać. Użyj zachęcającej pauzy.
ZACZEKAJ

5. POŚREDNIA PODPOWIEDŹ WERBALNA
Daj podpowiedź, użyj werbalnej podpowiedzi np. niedokończonego zdania, pierwszej sylaby wyrazu.
Zapytaj co myśli. Użyj zachęcającej pauzy.
ZACZEKAJ

6. BEZPOŚREDNIA PODPOWIEDŹ WERBALNA
Daj osobie werbalnie przykłady zdań, które mogłaby w danej sytuacji powiedzieć.
Użyj zachęcającej pauzy.
ZACZEKAJ

7. NIEDYREKTYWNE MODELOWANIE
Powiedz coś w stylu „Niektórzy mogą powiedzieć…”, „Ja myślę…” i wtedy zamodeluj możliwe wypowiedzi. Użyj zachęcającej pauzy.
ZACZEKAJ

8. ZWIĘKSZENIE MOTYWACJI I ZMIANA CELU
Komunikacja zawsze jest wyborem co oznacza, że jest to w porządku jeśli osoba nie komunikuje lub mówi o czymś innym niż się spodziewaliśmy. Kiedy to się zdarza zwiększ motywację i na nowo określ cele leksykalne.Unikaj fizycznych podpowiedzi gdyż uniemożliwiają one dokonywanie wyborów i zwiększają ryzyko nadużyć fizycznych i minimalizują inicjatywę własną na rzecz podporządkowujących zachowań. 

 


Opracowanie: „Prompt hierarchy by Kate Ahern with Shelane Nielsen"
Katarzyna Włodarczyk

Blog