DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

12 września 2019
III FAZY CVI 

Dr. Roman-Lantzy, autorka Cortical Visual Impairment: An Approach to Assessmentand Intervention, wyodrębniła trzy fazy CVI.

 

W fazie pierwszej u dziecka można zaobserwować większość cech charakterystycznych tego zaburzenia.
Z czasem, w miarę prowadzenia terapii widzenia, kolejne objawy ustępują.

 

Proces rehabilitacji może trwać latami, wymaga cierpliwości i wytrwałości, ale dojście do trzeciej fazy oznacza, że umiejętność widzenia zbliża się do normy, a w niektórych przypadkach możliwe jest nawet opanowanie umiejętności czytania i pisania

 

Badania prowadzone przez dr Roman- Lantzy pokazały, że 97% dzieci z grupy badawczej (z rodzicami o wysokim stopniu motywacji)  przeszło z fazy I do III w ciągu 3,7 roku.

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA FAZA I

 • nie patrzy w twarz (patrzenie “przez”)

 • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego

 • rzadko patrzy na przedmioty

 • reakcje wzrokowe są sporadyczne

 • odwraca głowę aby użyć widzenia peryferyjnego

 • może wymagać wsparcia w utrzymaniu pozycji

 • zwraca uwagę głównie na bodźce słuchowe

 • wykazuje preferencję koloru

 

 

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA FAZA II

 • zaczyna używać wzroku funkcjonalnie(sięgać po przedmiot, manipulować nim pod kontrolą wzroku).

 • wciąż wymaga znacznych adaptacji materiałów i otoczenia.

 • może wymagać kontroli sensorycznej otoczenia.

 • można wprowadzać obrazy dwuwymiarowe i uczyć ich znaczenia.

 • wymaga WIELU sprzyjających sytuacji do użycia wzroku w trakcie codziennych aktywności w różnych środowiskach. 

 

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA FAZA III

 • uczestniczy w aktywnościach i zadaniach ale nadal potrzebuje dostosowań materiałów/ dostosowań.

 • zbyt złożone tło/ nadmiar bodźców zakłóca widzenie i wykonanie zadania.

 • możliwe jest spontaniczne uczenie się (poza ściśle zaplanowaną sytuacją).

 • uczy orientacji i samodzielnego poruszania się (jak niewidomi).

 • jest zainteresowane nowymi miejscami.

 • utrzymuje kontakt wzrokowy.

 • jest zaangażowane w aktywności z rodzeństwem, rówieśnikami, rodzicami.

 • ma dużą potrzeba dostępu do coraz większej ilości słów i funkcji komunikacyjnych w kontakcie ze znanym
  i nieznanym partnerem komunikacyjnym.

 

Opracowanie: VIsion, Language, Communication, Participation: An Approach to AAC for students with CVI,
S. Blackstone,Ch. Roman- Lantzy.

Katarzyna Włodarczyk

 

 

 

Blog