DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

12 września 2019
Jak wspierać użytkownika AAC z CVI?

Doświadczane przez osobę trudności wzrokowe (np. korowe zaburzenia widzenia CVI) wymagają dostosowania
i adaptacji
zarówno strategii jak i narzędzi komunikacyjnych.

 

 

 

 

Należy pamiętać jednak, że głównym celem jest

MAKSYMALNE WSPIERANIE KOMUNIKACJI i INTERAKCJI  w ciągu dnia,
a strategie wspierające widzenie powinny być stosowane jako WSPIERAJĄCE komunikację,
wtedy gdy jest to możliwe.

 

 

TRUDNOŚCI WZROKOWE NIE POWINNY OGRANICZAĆ ROZWOJU
JĘZYKOWEGO I KOMUNIKACYJNEGO!!!

 

 

 

 

Dobre praktyki w zakresie maksymalnego rozwijania komunikacji przy jednoczesnym wspieraniu funkcji wzrokowych prezentują Linda Burkhart i Christine Roman- Lantzy i obejmują one
(w zależności od możliwości i potrzeb osoby):

 

- wykorzystanie skanowania (słuchowego lub wzrokowo-słuchowego),
 

- adaptację sposobu prezentowania obrazu:

a. w celach komunikacyjnych

b. w celach związanych z rehabilitacją wzroku
 

- wprowadzenie ruchu (potrząsanie symbolem, prezentowanie go najpierw w peryferyjnym a później przesunięcie do centralnego pola widzenia),
 

- wydłużenie czasu prezentacji materiału wzrokowego,

 

- bazowanie na obrazach znanych,
 

- powtarzalność i stałość miejsca obrazu/ symbolu w systemie komunikacyjnym,

 

- zredukowanie złożoności obrazu (pojedynczego symbolu lub tablicy),

 

- wykorzystanie wysokiego kontrastu.

 

- SPOTLIGHT

 

 

 

 

Opracowanie: Introductory workshop manual Gale Porter
Katarzyna Włodarczyk

 

Blog