DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
Jak zaadaptować książkę do potrzeb osoby z CVI

 

Nauka czytania i pisania to proces zachodzący od urodzenia przez całe życie.

 

Dla jej opanowania kluczowe jest powiązanie wszystkich elementów języka: mowy, słuchania, czytania, pisania, spostrzegania. Wszystkie dzieci, także tez trudnościami rozwojowymi, uczą się języka pisanego jako efektu codziennych, funkcjonalnych aktywności zawierających słowa mówione i pisane.

 

W związku z tym "aktywności mające na celu naukę czytania i pisania nie powinny być wstrzymywane do momentu osiągnięcia wymaganego poziomu poznawczego, komunikacyjnego, językowego." (Koppenhaver, Kalman, Yoder, 1991). Hall podkreśla także , że nauka czytania i pisania to dwa procesy wzajemnie ze sobą powiązane i nie powinny być sztucznie rozdzielane.

Zwraca również uwagę, że dzieci potrzebują „udawania”, że potrafią czytać i pisać aby faktycznie opanować tę umiejętność.

 

 

Dzięki właściwemu wsparciu i terapii niektóre osoby z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI) mogą opanować umiejętność czytania i pisania.

Wymaga to jednak odpowiednio skoordynowanych działań i adaptacji wykorzystywanych materiałów- w tym książek.

 

Sposób ich adaptowania będzie różnił się w zależności od aktualnej fazy CVI i indywidualnych możliwości
i potrzeb
dziecka.

 

 

 

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI ADAPTACJI KSIĄŻEK

 

 1. Należy się upewnić jakie są możliwości i potrzeby wzrokowe osoby.
   

 2. Jeśli to konieczne można wprowadzić dodatkowy ruch obiektu.
   

 3. W większości przypadków najlepiej jest używać sztywnego czarnego kartonu (matowego).
   

 4. Należy uwzględniać preferencje kolorystyczne.
   

 5. U osób, u których widzimy, że jednoczesne prezentowanie bodźca wzrokowego i słuchowego rozprasza je, wtedy najpierw dajemy czas aby osoba wzrokowo zapoznała się z przedmiotem a dopiero później mówimy.
   

 6. Oddzielenie stron (podkładkami przeźroczystymi, patyczkami, odbojnikami) ułatwia dziecku samodzielne przekręcanie stron.
   

 7. Nie należy laminować tła (pobłysk z laminatu odwraca uwagę wzrokową dziecka od prezentowanego obiektu).
   

 8.  Format książki należy dobrać tak, aby  zmieścić na nim prezentowany przedmiot, ale ograniczyć zbędną ilość papieru wokół.
   

 9. Warto używać techniki SpotLight (więcej na ten temat można przeczytać tutaj:  https://generaacja.pl/technika-soptlight )
  Opracowanie: "Literacy for Children with CVI: Overview and Implications for Different Phases" 
  Katarzyna Włodarczyk

Blog