• No one has Ever Become Poor from Giving!

Terapeuta AAC.

Pracuję głównie z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespołami genetycznymi, oraz z korowymi zaburzeniami widzenia (CVI).
Oprócz pracy z samymi Użytkownikami AAC i ich rodzinami, prowadzę konsultacje i superwizje dla terapeutów, oraz autorskie szkolenia i warsztaty, dostępne w ofercie ‚”generAACji”.

Jestem także Międzynarodowym Trenerem Metody PODD® i autorką tłumaczenia i adaptacji tej metody na język polski, jak również stypendystką Rett University.

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychotraumatologiem, logopedą klinicznym, pedagogiem specjalnym (oligofrenopedagogiem), pedagogiem przedszkolny i wczesnoszkolnym. Obecnie także w trakcie 4-letniego całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie systemowym i integracyjnym.

Doświadczenie w pracy z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi zdobywałam pracując zarówno we wczesnej interwencji, przedszkolach specjalnych, szkole specjalnej, oddziałach rewalidacyjnych i placówkach medycznych.
Od 2019 roku prowadzę własną działalność jako „kontAACty. Dostęp do komunikacji dla każdego”.
Współfundator i Wiceprezes Fundacji „generAACja”.WYBRANE UKOŃCZONE SZKOLENIA:

Studium Integracyjnej Terapii Osób po Traumie

Kiedy leczenie staje się traumą. O istocie, profilaktyce i terapii traumy medycznej. 

Trauma ukryta- jak ją diagnozować i jak z nią dobrze pracować?

Trauma. Jak diagnozować i rozmawiać z pacjentami o traumie.

Jak pracować z pacjentem z zaburzeniami dysocjacyjnymi po traumie?

Najnowsze sposoby rozumienia żałoby przydatne w pracy z pacjentem.

Pacjent po tragicznym wydarzeniu-szkolenie z pracy z traumą typu I.

Jak pracować z osobami, które doświadczyły okołoporodowej straty dziecka?

Wypalenie zawodowe, zmęczenie współczuciem, stres. Jak terapeuta powinien o siebie dbać w czasach kryzysu?

Cortical Visual Impairment (CVI) with CVI Proficiency Basics+ Micro-credentials
Closing the Gap (5,5 ASHA CEUs):

Closing the Gap (5,5 ASHA CEUs):

A team besed Consult Model for AAC Services.
AAC@Home: A Multidisciplinary Approach Supporting Families Remotely
Accessible Math Instruction for Early Learners
Engagement, Instruction, and Positioning. How Do I Support a Communicator who is Using Eye Gaze?
How Can We Do More with AAC.
Inclusive Shared Reading Resources and Accessible Books for All
Making Robust AAC Family Friendly for Infants and Toddlers.
Mobility and Movement for Children with CVI, CCN and Physical Needs: The Bridge School Experience
Phonological Awareness for Students with Significant Disabilities Including CVI
Supporting Language and Emergent Literacy Through Shared Writing
Tell me more and more: Going Further with Adolescent Literacy
Think It, Write It, Flip it- the power of 26!
Two- Switch Step Scanning and CVI: Reduced Visual- Complexity and Auditory Supports
Use of Eye Gaze Technology to Access Visual Field Preference and its Impact on Occupational Performance in children with CVI

PODD® Advanced Kurs
PODD® Introductory Kurs
Hands-on: Communication, Reading and Writing for Students with Complex Needs. (0,35 ASHA CEUs Introductory level, Professional Area)
Hands-on Workshop: Communication, Reading and Writing for Students with Complex Needs. (0,55 ASHA CEUs Introductory level, Professional Area)
All Engaged, All Communicate, All Learn- Rett University .Emergent Literacy for Individuals with Rett Syndrome.
AAC i ASD– podejście relacyjne.
Szkolenie „Komunikacja interpersonalna w obsłudze pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne lub rodziny pacjenta”.
Metoda Wideotreningu Komunikacji– kurs wprowadzający.
Kurs ”Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym”.
Kurs technologii eyetrackingu– I, II, III stopień
Szkolenie podstawowe MAKATON– poziom podstawowy i zaawansowany
Kurs III stopniowy- „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.”
Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F– praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”.
Szkolenie „Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej.”
Szkolenie Picture Exchange Communication System– Poziom 1.
Warsztaty „Zastosowanie Brain -Computer Interface w terapii i rehabilitacji.”

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer