DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

20 grudnia 2018
Kompetencja komunikacyjna AAC

Kompetencji komunikacyjna użytkownika AAC rozumiana jest jako “złożony proces, który opiera się na wiedzy, osądach i umiejętnościach w czterech obszarach: językowym, operacyjnym, społecznym i strategicznym.” (Grycman, Kaczmarek, 2014, s. 119).
 

Oznacza to, że użytkownik AAC musi znać język, którym posługują się osoby w jego otoczeniu rodzinnym i społecznym, oraz kod językowy swojego systemu AAC.
Aby komunikacja była efektywna musi zostać wyposażony w umiejętności techniczne konieczne do sprawnego posługiwania się swoim systemem AAC opartym zarówno na niskiej jak i
wysokiej technologii.

Najważniejszymi kompetencjami społecznymi są: inicjowanie, utrzymanie i zakończenie kontaktu, funkcyjne akty mowy takie jak dokonywanie wyboru, odmawianie, żądanie oraz kształtowanie dynamiki interpersonalnej.
Pod pojęciem umiejętności strategicznych rozumie się umożliwienie użytkownikowi AAC
robienie tego co zna i potrafi zrobić najlepiej.

Założenia te stały się fundamentem opracowanego przez King-DeBaun zintegrowanego modelu nauczania komunikacji. Sukces komunikacyjny i piśmienniczy zależy od rozwijania umiejętności: społecznych, lingwistycznych, piśmienniczych, strategicznych i operacyjnych poprzez modelowanie i bezpośrednie instrukcje.


 

Opracowanie: "Grycman, M., Kaczmarek, B. B., (2014), Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) , Kraków: Impuls,
King-DeBaun, Lariviere, J., (2013), Part I:Getting started with Communictaion; 
King-DeBaun, Lariviere, J., (2013), Part II: Expanding Communication through Conversations; King-DeBaun, Lariviere, J., (2013), Early Literacy Success: Simple Solution

Katarzyna Włodarczyk

Blog