DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

20 grudnia 2018
Książki adaptowane

Efektywnym sposobem łączącym rozwój języka receptywnego i ekspresywnego są adaptowane książki. Odpowiednio przygotowana książka powinna zawierać prosty, przewidywalny
i powtarzalny tekst
(od 3 do 5 słów na stronę).

Według wskazań metodycznych środek strony stanowi ilustracja, pod którą umieszczone są symbole AAC, które mają posłużyć użytkownikowi AAC do samodzielnego opowiadania treści książki. Całość powinna obejmować od 10 do 12 stron.

Z badań psychologii rozwojowej wynika, że niemowlęta około 8 miesiąca życia bardzo silnie angażują się w etykietowanie przedmiotów czy czynności podczas wspólnego wraz z matką oglądania książeczek obrazkowych. Jednak rozwój językowy jest uzależniony nie tyle od umiejętności powtarzania i imitacji - jest on uwarunkowany uczestnictwem w wysoce zrytualizowanym dialogu (Koppenhaver i in., 2001, s.150).

Z przeprowadzonych przez Koppenhavera badań nad rozwojem rozumienia i użycia w symboli, poprzez uczestnictwo we wspólnych (wraz z matką) sesjach czytania adaptowanych bajek, wynika że jest to efektywna metoda rozwijania komunikacji. U badanych obserwuje się wzrost częstotliwości nazywania obiektów i czynności oraz ich komentowania jest efektem zarówno
udostępnienia im właściwych technologii i pomocy komunikacyjnych, jak również zintensyfikowaniem komunikacji multimodalnej między dzieckiem a rodzicem.


 

Opracowanie: Koppenhaver, D. A., Erickson, K. A., Harris, B., McLellan, J., Skotko, B. G., Newton, R A., (2001), Storybook-based communication intervention for girls with Rett syndrome and their mothers w Disability and Rehabilitation, 3/4, 149-159
Katarzyna Włodarczyk

 

Blog