Mam coś więcej do powiedzenia!

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod AAC i AT
(wersja dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną).


 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i założeniami komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.           

 

Uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu diagnozy, doboru metod i strategii komunikacyjnych, dostosowania środowiska i rodzajów pomocy komunikacyjnych.
Zdobędzie również podstawowe rozeznanie w zakresie technologii wspomagającej (AT).


Dzięki fragmentom warsztatowym będzie miał okazję zdobytą wiedzę przełożyć na praktykę.

W wersji dwudniowej, pierwszy dzień ma charakter teoretyczny, drugi praktyczny.

 


 

BLOK I

Wprowadzenie do AAC. Definicje, użytkownicy i podstawowe założenia.

Funkcje komunikacji.

Diagnoza możliwości i potrzeb sensoryczno-motorycznych, poznawczych i komunikacyjnych.
 

 

BLOK II

Rola dostosowanego środowiska.

Strategie budowania komunikacji z osobą ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

Modelowanie.

Pomoce komunikacyjne.

Technologia wspomagająca (AT).
 

 

BLOK III

Warsztaty praktyczne.

 

 

 

 

Prowadzący: Paulina Rutka i/lub Jacek Woźniak i/lub Katarzyna Woźniak
 i/lub Katarzyna Włodarczyk.

 

11 sierpnia 2019

Blog

DANE

KRS: 0000759988


NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000


KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Przycisk

Przycisk

Przycisk