DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Prowadząc terapię osób z CNN, szukając wskazówek metodycznych, odpowiedzi na pojawiające się pytania, problemy, czy po prostu szukając inspiracji i pragnąc rozwijać swój warsztat pracy niejednoktronie zetknęliśmy się z problemem dostępności do artykułów naukowych odnośnie metod interwencji AAC w języku polskim.
Podobna sytuacja dotyczy narzędzi do diagnozy i ewaluacji postępów w zakresie AAC a także diagnozy i oceny korzystania z AT. Najbardziej wartościowe pozycje dostępne są w języku angielskim. 
Tu jednak pojawiają się kolejne trudności- nie wszyscy specjaliści a tym bardziej rodzice/ opiekunowie posługują się tak specjalistycznym językiem angielskim, po drugie- budowa języka polskiego jest znacząco różna od języka angielskiego, dlatego pewnych rozwiązań lingwistycznych nie da się przenieść dokładnie na nasz grunt.

 

 

 

Niezbędne jest zatem nie tylko tłumaczenie, ale szeroko rozumiana adaptacja zarówno metod interwencji,  jak i narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych z uwzględnieniem specyfiki językowej
i kulturowej.

 

 

 

W trakcie wizyty w USA udało uzyskać się dostęp do najnowszych i  wykorzystywanych przez światowej klasy specjalistów narzędzi diagnostycznych. Naszym celem jest dokonanie ich adaptacji i standaryzacji.
Będzie to skomplikowany i dość czasochłonny proces rozwojowo- badawczy wymagający zaangażowania licznych specjalistów wielu dziedzin.

Jednakże wierzymy, że umożliwi do podniesienie jakości usług w zakresie AAC i AT, jak również gromadzenie ujednoliconych danych, co w dalszej kolejności umożliwi opracowanie polskich standardów interwencji.

 

 

 

Przewidujemy również podjęcie współpracy ze środowiskami akademickimi w celu prowadzenia
i publikacji badań naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

ADAPTACJA NARZĘDZI I METOD