• No one has Ever Become Poor from Giving!

Walczymy o prawo do komunikacji i wysokiej jakości wsparcie komunikacyjne dla niemówiących osób z niepełnosprawnościami. Swoimi działaniami obejmujemy zarówno samych Użytkowników AAC jak i ich rodziny oraz środowisko w oparciu o idee podmiotowości.

Wykorzystując zdobyte poza granicami Polski wiedzę i doświadczenie staramy się przeszczepić na polski grunt nowy sposób myślenia o komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Pracujemy zgodnie z praktyką opartą na dowodach (ang. evidence based practice, EBP): podejściem opartym o wspomagany przekaz językowy (modelowanie) i metodę PODD®. 

Dlaczego to dla nas takie ważne?

Początki działań Fundacji związane były z poczuciem bezsilności ale też przemożnym przekonaniem, że „da się” i można zrobić więcej. Nigdy nie było i nie ma w nas zgody, by AAC traktować jako kolejną terapię do odhaczenia a nie równorzędny z mową sposób porozumiewania się. Pamiętając usyłszane historie osób, które:

 • nie mogły korzystać ze swojego systemu AAC w szkole bo “to zabierało za dużo czasu i przeszkadzało innym uczniom”,
 • były pozbawione dostępu do adekwatnej edukacji, ponieważ badanie inteligencji zostało przeprowadzone w sposób niedostosowany i nieuwzględniający faktu korzystania z AAC,
 • nie miały wprowadzonej żadnej formy komunikacji bo są “za nisko” funkcjonujące i nie wykazały się “gotowością” na AAC

po prostu musiałyśmy sprzeciwić się takiej rzeczywistości. Od kilku lat podejmujemy działania mające na celu załatanie dziur w istniejących sposobach wsparcia oraz wypracowywanie nowych, systemowych rozwiązań, które dadzą każdej osobie – niezależnie od rodzaju, stopnia i złożoności niepełnosprawności – dostęp do podstawowego prawa człowieka – prawa do komunikacji. 

AAC to dla nas funkcjonalna komunikacja – ma towarzyszyć Użytkownikowi we wszystkich sytuacjach i w interakcji z wszystkimi osobami w jego otoczeniu. 

Wyjście po świeże pieczywo z ulubionej piekarni, spotkanie z koleżankami, wizyta u lekarza. W AAC nie chodzi o specjalne ćwiczenia i zabawy z symbolami, ale o danie dostępu do komunikacji, która pozwala radzić sobie z codziennymi, autentycznymi wyzwaniami. 

Wierzymy w to, że komunikacja nie dzieje się w  próżni! Priorytetem jest dla nas wsparcie dla rodzin i innych partnerów komunikacyjnych; wspólne uczenie się komunikacji razem z Użytkownikiem AAC poprzez wspomagany przekaz językowy (niedyrektywne modelowanie) oraz myślenie o komunikacji w perspektywie całego życia.

AAC dla nas to nie pojedyncze symbole lecz danie dostępu do języka! Narzędzie do komunikacji to nie tylko sposób na proszenie o ulubione przekąski i zabawki, ale krok do  bardziej naturalnej rozmowy. Zadawanie pytań, komentowanie czy też ponarzekanie na to co jest nie tak. To narzędzie, które zmienia razem z Użytkownikiem AAC. Ma bowiem towarzyszyć w rozwoju mowy i stopniowym nabywaniu kompetencji komunikacyjnych.

Jak to robimy?

 • upowszechniamy wiedzę AAC w podejściu opartym na wspomaganym przekazie językowym poprzez nasze media społecznościowe
 • prowadzimy Punkt Konsultacyjny dla Rodzin Użytkowników AAC i superwizje dla Terapeutów AAC
 • uczymy o komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) poprzez szkolenia, webinary i kursy na platformie e-learningowej
 • zapraszamy rodziców i specjalistów do jedynej w Polsce bazy wiedzy o AAC 
 • piszemy o AAC – publikujemy w czasopismach i książkach branżowych
 • prowadzimy wypożyczalnię Technologii Wspomagającej (AT)
 • wdrażamy i popularyzujemy w Polsce metodę PODD
 • działamy na rzecz zmiany polityk społecznych i systemowego wsparcia AACowych rodzin
Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer