• No one has Ever Become Poor from Giving!

Fundacja powstała po to, by mówić o AAC!

To, że ktoś nie mówi, nie znaczy wcale, że nie ma nic do powiedzenia! Mówimy o tym, czym jest komunikacja wspomagająca i alternatywna: zdecydowanie podkreślamy, że do AAC nie ma „warunków wstępnych” i że nie ogranicza rozwoju mowy. 

AAC to bardzo szeroka i różnorodna dziedzina – stąd też za każdym razem podchodzimy indywidualnie do potrzeb osoby niemówiącej i jej rodziny.

Działamy w oparciu o ideę zakładania kompetencji. W Fundacji wierzymy, że każdy niezależnie od doświadczanych trudności, ma szansę i prawo do komunikacji.

AAC to głos osób niemówiących

Myśląc o prawie do komunikacji mamy na myśli zindywidualizowane wsparcie i dostęp do . Budując system komunikacji dajemy dostęp do języka – sposób na powiedzenie tego, co 

AAC daje ogromne możliwości osobom niemówiącym. Kluczem jest jednak diagnoza potrzeb i możliwości oraz wybór odpowiednich metod działania. Dlatego też chcemy dążyć do upowszechnienia w Polsce standardów diagnozy oraz wsparcia komunikacji. Czerpiemy ze światowego dorobku i proponujemy rozwiązania dostosowane do polskich realiów.

Działamy dla Was!

Nasze działania kierujemy zarówno do osób niemówiących i ich rodzin, jak i nauczycieli, terapeutów i innych specjalistów, placówek, w których uczą się i przebywają osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

W 2019 roku zainaugurowaliśmy naszą działalność w południowej Polsce. Dzięki przeniesieniu działań w sferę online docieramy do ludzi w najdalszych zakątkach Polski i Europy.

Fundacja to ludzie

Lubimy spotykać się z ludźmi! Pracujemy z rodzinami w modelu środowiskowym, wspieramy placówki i terapeutów w ich drodze rozwoju. Regularnie spotykamy się także z uczestnikami grup szkoleniowo-superwizyjnych.

Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie

Aby jeszcze lepiej wspierać osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, ich rodziny i wszystkich, z którymi współpracujemy, zespół Fundacji stale podnosi swoje kompetencje. Uczestniczymy w szkoleniach w kraju i za granicą. Uczymy się od najlepszych, aby dalej przekazywać najnowszą wiedzę i wykorzystywać ją w praktyce.

Wiedza to klucz!

Kluczem do wsparcia osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi jest dostęp do wiedzy! Wiemy, że czasem na drodze do dobrego przygotowania rodziny czy terapeuty stają brak czasu, zasobów czy bariera językowa. Dlatego właśnie tworzymy pierwszą w Polsce bazę wiedzy dotyczącą komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Zapraszamy także na szkolenia oraz webinary. 

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer