DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
  Zwiększa rozumienie mowy. (Dada, Alant, 2009) Zwiększa rozumienie i ekspresję za pomocą symboli. (Drager i in., 2006, Harris i Reichle, 2004; Solomon- Roce i Soto, 2014) Zwiększa ilość wypowiedzi z
19 grudnia 2018
Zapewniaj w rozsądnych granicach dziecku możliwość dokonywania i przeżywania konsekwencji własnych wyborów, ale pamiętaj, że języka używamy do realizacji wielu różnych funkcji nie tylko proszenia, ale również do odmawiania, dzielenia
19 grudnia 2018
OD ZMIANY NASTAWIENIA z „Czego mogę nauczyć dziecko?” na „Czego ja mogę nauczyć się o dziecku, aby wejść w nim w relację, by móc go czegoś uczyć?” NADAWANIE ZNACZENIA =
19 grudnia 2018
Wprowadzając rodzica w świat AAC specjaliści nie powinni zapominać, że rodzic musi się zmierzyć z nauką komunikacji w inny sposób niż do tej pory, w sposób którego prawdopodobnie nigdy nie
19 grudnia 2018
Małe dzieci typowo rozwijające się uczą się języka: poprzez zanurzenie w języku przez pierwszy rok życia wszyscy wokół mówią do dziecka, ale nie oczekują, że dziecko odpowie od razu pełnym
19 grudnia 2018
WOLNIEJSZE TEMPO MOWY Mów powoli, artykułując precyzyjnie, ale bez zbędnej przesady! MODELOWANIE Wypowiadaj słowa i zdania oparte na aktualnej sytuacji kontekstowej, jednocześnie wskazując symbole/ wykonując gesty odnoszące się do tej
19 grudnia 2018
STOSUJ PRZEKAZ WSPOMAGANY- MODELUJ jak najczęściej to możliwe, w każdym otoczeniu i sytuacji. 1. MOTYWACJA Stwarzanie okazji i sytuacji, które są bardzo angażujące i sprzyjające komunikacji. Bądź motywującym partnerem komunikacyjnym.
19 grudnia 2018
Kiedy możemy oczekiwać od osoby, że będzie używała symboli/ gestów do komunikacji? Wybierając i tworząc sytuację komunikacyjną aby zachęcić osobę do komunikowania się za pomocą  systemu AAC należy zastanowić się
19 grudnia 2018
Fundamentem wpierania rozwoju komunikacji z wykorzystaniem metod AAC jest przekaz wspomagany-strategia MODELOWANIA, czyli dostarczania  jak największej ilości przykładów wykorzystania pomocy komunikacyjnej w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. • Modelowanie sprzyja rozwijaniu rozumienia
19 grudnia 2018
MODELOWANIE to coś innego niż PODPOWIADANIE. PLAN rozwoju komunikacji zawiera zarówno modelowanie jak i podpowiadanie. 1. Początkowo rozwijanie umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem AAC opiera się na MODELOWANIU. Należy zapewnić osobie