DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
Modelowanie w świetle badań naukowych.

 

 • Zwiększa rozumienie mowy.
  (Dada, Alant, 2009)

   

 • Zwiększa rozumienie i ekspresję za pomocą symboli.
  (Drager i in., 2006, Harris i Reichle, 2004; Solomon- Roce i Soto, 2014)

   

 • Zwiększa ilość wypowiedzi z użyciem więcej niż jednego symbolu.
  (Binger i Light, 2007)

   

 • Zwiększa długość i złożoność wypowiedzi.
  (Bruno i Trembath, 2006)

   

 • Zapewnienie dziecku modelowania w jaki sposób AAC może być użyte, w jakim kontekście i do jakich celów wzmacnia efektywność użycia systemu i sprawia, że dziecko ma poczucia posługiwania się akceptowalną modalnością komunikacyjną.
  (Romski & Sevcik, 1996).

 •  


 •  

 • Powoduje rozwój umiejętności pragmatycznych, semantycznych, syntaktycznych i morfologicznych; jest skuteczne w odniesieniu do osób  w różnym wieku, stopniu niepełnosprawności czy umiejętności językowych.
  (O’ Neil, Light i Pope, 2018; Sennott, Light I McNaughton, 2016)

   

 • Jest skuteczną metodą nauki relacji semantyczno-syntaktycznej  (Lund, 2004) i  sprzyja używaniu form gramatycznych takich jak czasy i liczby.
  (Binger, Maguire‐Marshall, & Kent‐Walsh, 2011).

   

 • Wyniki badań wskazują że modelowanie prowadzi do znaczącego rozwoju umiejętności językowych w zakresie pragmatyki (większa ilość cykli konwersacyjnych), semantyki (wzrost słownika biernego i czynnego), syntaktyki (wydłużenie wypowiedzi) i morfologii (poprawa w zakresie struktur morfologicznych.
  (Sennott, Light & McNaughton, 2016).

   

 • Jest praktyką opartą na dowodach!
  (Lynch, McCleary, Smith, 2018)


Blog