DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

20 grudnia 2018
Możliwości komunikacyjne osób z zespołem Retta

“Te dziewczynki są uwięzione we własnym ciele.
Nie mogą się komunikować ze światem w normalny sposób taki jak mówienie czy użycie gestów.
Technologia eyetrackingu pomaga nam odblokować umysły dziewczynek.
Wywołuje to uśmiech zarówno u nas jak i ich rodziców,
ponieważ po raz pierwszy mamy dowód ich aktywności intelektualnej.
Ale nakłada to na nas również ogromny obowiązek właściwego wsparcia dla tych dzieci”

Aleksandra Djukic


Dzięki zastosowaniu technologii eye-gaze udowodniono, że procesy poznawcze osób z zespołem zachodzą w sposób umożliwiający wskazywanie, rozumienie pytań i komunikację, a rozwój tych procesów zachodzi w sposób analogiczny do dzieci rozwijających się w sposób typowy (Fishman, Djukic, Schwartz, 2013), choć jest on opóźniony.

Osoby z zespołem Retta są zdolne do angażowania się w znaczące interakcje z partnerem komunikacyjnym, niezależnie od zróżnicowanych umiejętności komunikacyjnych (Urbanowicz, Leonard, Girdler, Ciccone, Downs).

Badania wskazują również, iż u osób z zespołem Retta “obszar mózgu odpowiedzialne za mowę jest nienaruszony. Jednakże brak kontroli ruchów i połączeń w systemie nerwowym uniemożliwia mówienie”. (Hunter, 2007).

W skutek apraksji werbalnej dziewczynka wie co chce powiedzieć, ale nie jest w stanie zaplanować ruchu ani w sferze oralnej, ani motoryki małej
(gesty, wskazywanie, aktywacja switcha).


Również ruchy gałek ocznych mogą, ale nie muszą być objęte apraksją, mimo to, jak podkreśla Judy Lariviere, “wskazywanie wzrokiem jest najlepszą metodą dostępu do komunikacji alternatywnej."

 

Reasumując, można stwierdzić, iż do wyników badań przeprowadzonych według typowych procedur, nie uwzględniających żadnych adaptacji dla osób z zespołem Retta, należy podchodzić ze sceptycyzmem. Natomiast wstępne zaadaptowane badania sugerują,że poziom funkcjonowania poznawczego może być znacząco zróżnicowany wśród osób z zespołem Retta,
a ograniczenia w zakresie motoryki i ekspresji języka związane z zespołem przysłaniają prawdziwy poziom funkcjonowania osób z tym zespołem, czyniąc tę grupę bardziej homogeniczną niż jest ona w rzeczywistości.

Urbanowicz i in. (2014) sugerują wręcz, że korzystne byłoby rozpatrywanie zespołu Retta jako spektrum zaburzeń.
 

Opracowanie na podstawie bibliografii: Katarzyna Włodarczyk

Blog