DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

19 grudnia 2018
Najczęściej popełniane błędy przy modelowaniu

Stosowanie przekazu wspomaganego i modelowania to proste założenie:
partnerzy komunikacyjni powinni modelować i wskazywać symbole/ gesty podczas gdy mówią do użytkownika AAC, który uczy się używać symboli/ gestów do komunikacji (nauka przez naśladownictwo przykładów).

Ale kiedy przychodzi do momentu wdrażania tej techniki w życie mogą pojawić się wątpliwości
czy błędy.

Najczęstsze to:

1. zapominanie, że to nasza rola (partnerów komunikacyjnych) aby modelować, wskazywać
i pokazywać.
 

Często można zobaczyć że komunikacja sprowadza się do podpowiadania osobie aby wskazało dany symbol. Pamiętajmy, że to MY i to nasza rola, nie użytkownika AAC.
MODELUJEMY, MODELUJEMY I JESZCZE RAZ MODELUJEMY!2. Używanie strategii modelowania tylko do dawania instrukcji (np. „Chodźmy coś zjeść”,
„Wybierz
kolor”).

Upewnij się, że zapewniasz modelowanie wielu funkcji komunikacyjnych i w wielu różnych
celach:
1. dzielenie się informacjami: „Słyszałam, że byłaś nad morzem!”
2. komentowanie: „To było super!”
3. zadawanie pytań:” Jaki jest Twój ulubiony kolor?”
4. zwroty konwersacyjne: „Cześć! Cieszę się, że Cię widzę!”3.  Modelowanie tylko i wyłącznie myśli rozmówcy.
Należy pamiętać, że wspomagamy przekaz werbalny o symbole i gesty aby pokazać użytkownikowi AAC jak ono może nam powiedzieć to co ono chce i o tym co jest dla niego ważne. Należy być czujnym  na sygnały osoby i modelować wiadomości, które wiemy że będą dla niej interesujące, użyteczne i znaczące.

4.  Marnowanie dobrych okazji do pokazania jak się komunikować z innymi lub nie łączenie komunikatów niewerbalnych z symbolami/ gestami konwencjonalnymi.
Przyglądanie się temu co osoba przekazuje poprzez język ciała i gesty naturalne trzeba łączyć
z symbolami lub gestami konwencjonalnymi.


5. Nie rozszerzanie wypowiedzi użytkownika AAC po tym jak użyje symbolu/ gestu samodzielnie by nam coś powiedzieć.
Jedynym sposobem aby umożliwić  opanowanie kolejnych umiejętności komunikacyjnych jest dodawanie jednego lub dwóch elementów kiedy powtarzamy za osobą jej wypowiedź.

6. Nie dostrzeganie na co patrzy osoba podczas gdy my modelujemy.
Trzeba zwracać uwagę na oczy dziecka. Jeśli można dostrzec, że użytkownik AAC patrzy wytrwale w jeden symbol-„porozmawiaj” o tym.

7. Nie trzymanie pomocy komunikacyjnej na wysokości wzroku osoby podczas budowania wiadomości.
Czasami partnerzy komunikacyjni modelując na pomocach wysokiej technologii najpierw budują pełną wypowiedź a dopiero później pokazują osobie efekt końcowy. Osoba potrzebuje zobaczyć każdy krok tego procesu. Kiedy modelujemy użytkownik AAC uczy się jak to naśladować. Trzymanie narzędzia do komunikacji na wysokości wzroku  umożliwia prawidłowe spostrzeganie i przetwarzanie komunikatu.

8. Nie podchwytywanie tematu kiedy osoba zmienia temat.
Jeśli osoba zaczyna wskazywać na symbol nie związany z tematem, o którym toczy się rozmowa, trzeba podjąć nowy temat i kontynuować rozmowę rozszerzając go.


 

 


Opracowanie: „Communication Partners Booklet”
Katarzyna Włodarczyk

Blog