DANE

KRS: 0000759988

 

NIP: 5170396028


REGON: 38194805700000

 

KONTO: 98114020040000390278282719

KONTAKT

ul. Okulickiego 2
36-060 Głogów Małopolski     
           

 

 

 tel. 660 197 119

 

 generaacja@gmail.com

 

 

Symbol telefonu AAC i AT
symbol maila napisz do fundacji

Logo fundacji na rzecz AAC komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Podstawą prawną podejmowanych przez „generAACję” –
jako organizację pozarządową – działań, są przede wszystkim
Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku i  Statut Fundacji.

 

Statut określa główne cele Fundacji i sposoby ich realizacji, zasady odpowiedzialności prawnej i finansowej, jak również zadania władz fundacji i sposób ich pracy.
Z jego szczegółową treścią możesz zapoznać się tutaj.

 
 
 

 

 

Mirenda
 

 

 

Prowadzenie działalności
edukacyjno-szkoleniowej.

 

 

Pozyskiwanie funduszy, środków materalnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych, zwłaszcza w zakresie poprawy dostępności do narzędzi technologii wspomagającej (AT) dla osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (CNN).

 

 

Prace rozwojowo- badawcze mające na celu opracowanie
portalu internetowego-bazy wiedzy i dobrych praktyk.

Praca na rzecz opracowania i wdrażania standardów interwencji w zakresie AAC i AT.

Współpraca krajowa
i międzynarodowa

z organizacjami i środowiskami naukowymi działającymi w tym obszarze.

 

 

Zwiększanie świadomości społecznej odnośnie
 złożonych potrzeb komunikacyjnych,
AAC i AT.

 

 

Działalność ogólnodostępnego 
punktu konsultacyjnego.


 

 

 

Prace badawczo-rozwojowe mające na celu doskonalenie 
narzędzi
i metod 
interwencji
w zakresie AAC i AT.

CELE

STATUT

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

Przycisk

"ODDECH jest jedynym niezbędnym warunkiem do komunikacji.
Oddech oznacza życie.
Życie to komunikacja.

To proste!"